+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Prepravné systémy bez vodiča

Automatické vozíky

Naše riešenia automatických vozíkov (AGV) sa zameriavajú na automatizované vozíky a plne automatizované prepravné systémy. Štandardné a overené modely vozíkov sa doplnia o automatizačné komponenty a prispôsobia sa vašim individuálnym požiadavkám. 

To správne AGV pre vás: samostatné-nezávislé alebo systémové riešenie

Pri vytváraní riešenia projektu s automatickými vozíkmi (AGV) pre váš podnik sa riadime vašimi konkrétnymi požiadavkami na výrobné a pracovné procesy. Naše AGV v prvom rade umožňujú bezpečné a efektívne transportné a manipulačné procesy. Na určené stanice môžu bezpečne, plne automaticky a vďaka laserovej navigácii aj s presnosťou na milimetre prepravovať náklady s hmotnosťou až 2,5 tony. AGV dodávame v požadovanej konfigurácii, či už v spojení s Vaším  riadiacim systémom alebo ako samostatné riešenie. Riešenie automatického vozíka je prispôsobené vášmu konkrétnemu prostrediu, aby AGV splnili vaše úlohy s maximálnou spoľahlivosťou – či už ovládanie rýchlobežných brán, zmena zaťaženia na dopravníkových systémoch alebo zmena výšky pomocou nákladných výťahov. Naše AGV je možné jednoducho integrovať do vášho výrobného prostredia a bezpečne používať v zmiešanej prevádzke.

Automatické vozíky skonštruované na báze sériovo vyrábaných vozíkov

Naše riešenia automatických vozíkov kombinujú sofistikovanú a inovatívnu technológiu s bohatými skúsenosťami. Na určenie správneho AGV pre vaše potreby vám radi zanalyzujeme vaše individuálne logistické operácie  a nájdeme ideálne riešenie, pomocou ktorého môžete optimalizovať svoje procesy. Budeme s vami spolupracovať pri plánovaní čo najlepšieho využitia vášho AGV. Naším cieľom je ušetriť vám čas a náklady, najmä pri štandardizovaných rutinných úlohách, a minimalizovať prípady poškodenia pri preprave. Pri používaní automatických vozíkov profitujete z efektívnych a spoľahlivých prepravných postupov, ako aj z optimálneho využitia vašich zdrojov. Vďaka nášmu oceňovanému logistickému rozhraniu Jungheinrich Logistic Interface, ktoré je vyvinuté úplne vo vlastnej réžii, môžeme ľahko integrovať vaše AGV do existujúceho ERP / WMS systému. Pre naše logistické systémy tiež ponúkame 24-hodinovú podporu s rýchlou pomocou prostredníctvom vzdialeného prístupu. Vďaka tomu môžeme zabezpečiť neustály maximálny výkon a bezproblémové využívanie.

Automatické vysokoregálové zakladače do vysokoregálových skladov

Automatické vysokoregálové sklady kladú na vašu skladovú technológiu obzvlášť vysoké nároky. Celý systém sa skladá z jedného alebo viacerých AGV na báze vysokoregálových zakladačov spolu s regálovým systémom, ochranným plotom vrátane kontroly prístupu do priestoru a systémom riadenia skladu (WCS). To je doplnené dopravníkovými systémami, ako je dopravníkový pás alebo dodatočné AGV. Viacfrekvenčné indukčné vodiče a transpondéry v podlahe zaisťujú efektívnu orientáciu v uličke. Okrem prepravy štandardných paliet môžu automatické vysokoregálové zakladače ovládať širokú škálu periférnych zariadení, napríklad dvere do údržbových priestorov. Automatické vysokoregálové zakladače je pri nepretržitej prevádzke možné napájať pomocou napájacích koľajníc umiestnených na regálovom systéme. Ak sa rozhodnete pre riešenie AGV, budete profitovať z vysokej dostupnosti systému. V prípade akýchkoľvek problémov vám pomôže naša podpora pre logistické systémy buď na mieste alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Plnoautomatické, presné a procesne bezpečné

Content Prepravné systémy bez vodiča (2)

Produktový film

Prehľad vašich výhod

Bezpečnostné video AGV vozíkov - podrobné 

Bezpečnostné video AGV vozíkov krátky prehľad

Automatický a bezpečný

Komplexné bezpečnostné senzory chránia osoby, vozík aj náklad. Automatické vozíky (AGV) jazdia iba po pridelených trasách. Napriek tomu môžu nastať situácie, pri ktorých zamestnanec v nepozornosti skríži trasu vozíka. V takom prípade spustí bezpečnostný systém s certifikátom CE okamžité brzdenie. Kľúčovou súčasťou systému sú senzory na ochranu osôb vybavené výstražným a ochranným poľom, ktoré neustále monitorujú priame trasy AGV. Ak osoba vstúpi do výstražného poľa, vozík okamžite spomalí. Ak osoba zostane stáť, vozík do riadiaceho centra zašle signál indikujúci blokovanie vozíka a zastaví.

Bezpečnosť napriek rýchlosti

Všetky AGV sú vybavené skenerom na ochranu osôb v smere jazdy. Dĺžky bezpečnostnej oblasti sa upravia v závislosti od rýchlosti vozíka. To znamená, že čím rýchlejšie sa vozík pohybuje, tým viac sa zväčšujú jeho varovné a ochranné polia a aktívnejšie sa skenuje ich okolie.

Content Prepravné systémy bez vodiča Obrázok 2 Bezpečnosť napriek smeru jazdy

Automatické vozíky zachytia aj predmety, ktoré sa môžu nachádzať po stranách vozíka pozdĺž dráhy. Bočné laserové skenery umožňujú vopred zachytiť tieto objekty. Okrem toho slúžia ako doplnková funkcia v zákrutách. Senzory identifikujú predmety, ktoré by sa v zákrutách mohli dotknúť vonkajšej strany vozíka. V takom prípade zabezpečujú bezdotykové zastavenie vozíka.

Content Prepravné systémy bez vodiča Bezpečnosť Plus/on top

Dodatočnú bezpečnosť zabezpečuje snímačová závora. Účelom snímačovej závory je rozpoznať objekty nad a pod úrovňou detekcie snímača osobnej ochrany a zabrániť kolízii s týmito objektmi. Môže napríklad rozpoznať palety a náklady, ktoré príliš vyčnievajú z regálov. Snímačová závora však nefunguje iba pri jazde rovno, ale „nazerá“ aj do zákruty.

Úspešná automatizácia v intralogistike

Content Prepravné systémy bez vodiča 11

Prestavby vo vašom sklade nie sú potrebné

Zavedenie automatického vozíka si zvyčajne vyžaduje rozsiahle prípravy zo strany zákazníka a často je pri tom potrebné prerušiť výrobu. Aby sa tomu predišlo, naše AGV sú pripravené na použitie a ich hardvér a softvér je pred dodaním dôkladne otestovaný. Miera adaptácie počas „horúcej fázy“ a možné prestoje vo vašom sklade a výrobnej oblasti sú preto znížené na minimum.

AGV sa na mieste jednoducho prepoja s hostiteľským systémom zákazníka pomocou oceneného logistického rozhrania Jungheinrich. Tento interne vyvinutý systém je takzvaný plug-in a bol úspešne implementovaný už vo viac ako 100 závodoch zákazníkov. Vďaka tomuto vysoko kvalitnému štandardizovanému hardvéru a softvéru šetríme zdroje a efektívne vieme zrealizovať implementáciu vášho AGV.

Content Prepravné systémy bez vodiča (1)
Content Prepravné systémy bez vodiča 1

Kombinácia funkčnosti a dizajnu

Potrebujete optimalizáciu svojich dodávateľských a výrobných procesov bez dodatočnej námahy alebo nákladov? S našimi AGV to nie je žiadny problém. Preberajú na seba všetky vaše rutinné úlohy a sú plne automatizované.

Náš AGV model pri práci

Pomocou laserom riadenej navigácie môžete optimalizovať svoje prepravné trasy a odbremeniť svojich zamestnancov za súčasného zvyšovania efektivity a spoľahlivosti. Jednoduchá integrácia do existujúcej infraštruktúry umožňuje flexibilné využitie modelov AGV. Presvedčte sa sami a pozrite si naše AGV v akcii.

Všetko z jednej ruky

Je jedno, či ide o fázu plánovania alebo realizáciu spoločného projektu, v spoločnosti Jungheinrich máte vždy kontaktného partnera, ktorý vám v prípade potreby vždy rád poradí. O implementáciu automatických vozíkov sa postarajú špecialisti priamo u vás na mieste.Stage Dividendy

Obchodné oddelenie

Kontaktujte nás

Máte otázky?