+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Odvetvie

Riešenia pre vaše odvetvie

Maloobchod či veľkoobchod, logistika alebo priemysel – automobilový, potravinový, nápojový alebo farmaceutický - Jungheinrich disponuje expertnými znalosťami vo všetkých odvetviach – a správnymi intralogistickými riešeniami z jednej ruky. Pritom je pre nás dôležité, aby boli tieto riešenia prispôsobené nielen vášmu odvetviu, ale ja vašim jedinečným potrebám. S našimi odbornými poradcami budete mať po boku vysokokompetentných kontaktných partnerov, ktorí sa vyznajú v špeciálnych intralogistických aspektoch vášho odvetvia. Vďaka tomu dokážeme zaručiť optimálnu súhru ľudí, manipulačnej techniky, systémových komponentov a softvéru – či už v manuálnej, poloautomatickej alebo plnoautomatickej prevádzke. Pre veľké firmy, ale aj malé alebo stredne veľké podniky.


Čerstvé impulzy pre vaše logistické procesy

V časoch internetového obchodovania si logistické procesy v maloobchode aj veľkoobchode vyžadujú predovšetkým rýchlosť a flexibilitu pri súčasnej vysokej efektivite nákladov. Ponúkame vám na mieru šité riešenia plniace požiadavky Intralogistics 4.0.

Zdravie vášho dodávateľského reťazca

V potravinovom priemysle určuje budúcnosť automatizácia, rýchlosť a flexibilita. Aby ste potraviny, nápoje alebo krmivá mohli vyrábať a distribuovať načas, vyvinuli sme presné intralogistické riešenia: efektívne, hygienické a bezpečné.

Optimalizácia procesov so systémom

V časoch globalizovanej logistiky sa stal štandardom nákladovo efektívny outsourcing služieb. Podporujeme vás rozsiahlym portfóliom na optimalizáciu vašich tovarových a dodávateľských reťazcov, až po presné automatizačné riešenia.

Automatizáciou k väčšiemu úspechu

Takto funguje priemysel dnes: Rozsiahlym prepojením sa výrobcovia v ťažkom priemysle, kovospracovateľskom priemysle a strojárstve pripravujú na budúcnosť. Nato pre vás máme intralogistické riešenia.


Príprava na budúcnosť v oblasti montáže vozidiel

Elektrická mobilita a samostatné riadenie. Individualizovaná montáž vozidiel v inteligentných závodoch a multinárodné dodávateľské reťazce: Automobilový priemysel práve zažíva prelomové objavy. Jungheinrich už dnes v rámci Industry 4.0 dodáva prepracované intralogistické riešenia na montáž vozidiel.

Od ochrany proti výbuchu až po automatizáciu

Čo najvyššia rýchlosť a súčasne maximálna bezpečnosť – to sú dôležité požiadavky intralogistických procesov v chemickom a farmaceutickom priemysle. Ak u vás chyby neprichádzajú do úvahy, ponúkame vám to správne riešenie s využiteľnosťou aj do budúcnosti.

Máte otázky?