+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Motory

Tiráž

Právne upozornenie

Vydavateľ: 
Jungheinrich (SR) s.r.o.
Diaľničná cesta 17
903 01 Senec
Tel::.+421 2 49 20 58 11
Fax: +421 2 49 20 58 12
E-mail: info@jungheinrich.sk

Konateľ:
Ing. Martin Urban
IČO: 35 70 66 78
IČ DPH : SK20 20 22 71 98 

Redakcia:
Jungheinrich (SR), spol. sr.o.
Diaľničná cesta 17
903 01 Senec
Tel: .+421 2 49 20 58 29
Fax: +421 2 49 20 58 12
E-mail: info@jungheinrich.sk

Vylúčenie zodpovednosti:
Zodpovendnosť za odkazy
Externé odkazy uvedené na našej stránke presmerúvajú na obsahy poskytovateľov tretích strán, za ktoré sú výhradne zodpovední príslušní poskytovatelia. Pri zistení porušení práv budú odkazy bezodkladne odstránené.

Máte otázky?