+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Content Digitalizácia a prepojenie 7
Digitalizácia a prepojenie značky Jungheinrich

Zohratý sklad nie je žiadnou hudbou budúcnosti.

Pustite sa do toho hneď.

Digitalizácia a prepojenie sú pákou efektívnejšieho utvárania logistických procesov. Ale kedy je ten správny čas začať? Koľko muziky dostanete za svoje peniaze? Ako vedúci poskytovateľ systémových inteligentných riešení pre intralogistiku sme presvedčení o nasledovnom: Už dnes môže každá spoločnosť, pričom je jedno či ide o globálneho hráča alebo malý či stredne veľký podnik, svoje procesy rentabilne prepojiť a perfektne ovládať, aby ste si tak zabezpečili ziskovosť a využiteľnosť aj v budúcnosti.

Content Digitalizácia a prepojenie (5)

Štyri princípy perfektne usporiadaného skladu.

Vízia Industry 4.0 je pre vás ľahko dostupná vďaka štyrom princípom.

Content Digitalizácia + prepojenie

Jednoduchosť

Prepojený systém smie byť komplexný. Nie však komplikovaný.

Jednotlivé časti symfónie môžu pôsobiť mimoriadne komplexne, výsledok však vyžaruje ľahkosť. To isté platí aj pre digitalizáciu a prepojenie značky Jungheinrich. Vďaka našim rozsiahlym procesom a so starostlivosťou a odvahou k pragmatizmu sa usilujeme o zvládnutie výzvy čo najjednoduchšieho utvorenia vízie Industry 4.0. Od plánovania cez implementáciu až po každodenné vybavovanie procesov.

Jednoduchosť riešení Jungheinrich je pre mnohých našich zákazníkov najdôležitejším dôvodom podniknúť rozhodujúce kroky smerom k digitálne prepojenej budúcnosti. Ako vedúci systémový partner komplexných riešení intralogistiky sme presvedčení o tom, že témou nie je vízia budúcnosti Industry 4.0, ale to, ako si spoločnosti, od globálnych hráčov až po stredne veľké či malé podniky, už dnes dokážu inteligentne prepojiť a perfektne riadiť svoje procesy, a tak si zaistiť svoju ziskovosť a využiteľnosť aj do budúcnosti. A to s partnerom, na ktorého sa môžete vždy spoľahnúť a ktorý vám dokáže poskytovať dlhodobé a konzistentné poradenstvo.

Content Digitalizácia a prepojenie (6)

Individualita

Neexistuje len jedno riešenie, ale iba to správne riešenie pre vás.

Žiadne dva orchestre nie sú rovnaké – a to isté platí aj pre sklady. Vďaka desiatkam rokov skúseností a hlbokému chápaniu najrozličnejších zákonitostí skladov a odvetví na celom svete dokážeme správne zhodnotiť požiadavky vašej intralogistiky. Základom našich na mieru šitých IT a automatizačných riešení pritom nie je iba spoznanie vášho skladu, ale aj celého vášho reťazca tvorby hodnôt a ich prognózovateľný vývoj. Aby sa pritom digitálne prepojené stroje a procesy oplatili nielen veľkým spoločnostiam, ale už malým či stredne veľkým podnikom, staviame na v praxi osvedčené strojové platformy a komponenty, ktoré budú presne individualizované v súlade s vašimi potrebami. Modulová konštrukcia našich strojov, ako aj hardvérové a softvérové riešenia, poskytujú vašim intralogistickým procesom maximálnu flexibilitu, rýchlu prispôsobiteľnosť a využiteľnosť do budúcnosti.

Content Digitalizácia a prepojenie (2)

Automatizácia

Automatizácia je inovácia, ktorá sa oplatí.

Čiastočne automatické alebo plnoautomatické zdvižné vozíky vám ponúkajú obrovský optimalizačný potenciál s ohľadom na procesné časy a bezpečnosť, flexibilitu či redukciu chýb. Práve na pozadí globálnej populácie, ktorá sa vyznačuje individualizáciou, rozhoduje o vašej konkurenčnej výhode efektivita vašich intralogistických procesov. Neustále menšie výrobné dávky sa totižto musia prepravovať neustále rýchlejšie a zároveň cenovo výhodnejšie.

Nie každé automatizačné riešenie sa však automaticky vyplatí. Úspech závisí od toho, ktorý stupeň automatizácie sa najlepšie hodí k vašim stanoveným cieľom. Preto najskôr zanalyzujeme vaše individuálne požiadavky a zabezpečíme harmonickú súhru manuálnych, čiastkových a plnoautomatických oblastí vo vašom sklade. Rozhodujúce je pritom to, aby sa vaše riešenie dalo podľa potreby rýchlo a flexibilne prispôsobiť. Napríklad sezónnym špičkám alebo dopytovým výkyvom, rovnako ako aj výzvam zajtrajška či budúcemu rastu.

Naša dnešná automatizačná zostava siaha od prepravných systémov bez vodiča a dopravnej techniky cez automatické sklady malých dielov a paletové sklady až po náš pokrokový systém manažmentu skladu (Warehouse Management System), Jungheinrich WMS. Z pozície hlavného dodávateľa komplexných riešení vás budeme sprevádzať nielen od plánovania až po odovzdanie koncového zariadenia na kľúč, ale tiež vám budeme stáť po boku aj po skončení projektu kompetentným a obsiahlym servisom a podporou.

Zistite viac o automatizácii značky Jungheinrich

Získajte na mieru šité automatizačné riešenie iba v 3 krokoch

Zistite viac

Content Digitalizácia a prepojenie (3)

Všetko z jednej ruky

Nová kompozícia si vyžaduje skúseného dirigenta.

Ako váš spoľahlivý partner disponujúci skúsenosťami a prezieravosťou združujeme všetky jadrové kompetencie týkajúce sa digitalizácie a prepojenia vášho skladu pod jednou strechou. Váš osobný kontaktný partner Jungheinrich pre vás skoordinuje všetky oblasti a bude si neustále udržiavať prehľad. Od plánovania až po „odovzdanie riešenia na kľúč“, ako aj potom. Budeme tu totižto pre vás aj po uvedení do prevádzky: pomocou hustej siete vlastných technikov zákazníckeho servisu na celom svete a rozsiahlym servisom a podporou z jedného zdroja. Ako vedúci poskytovateľ systémových riešení pre vás naplánujeme, vybudujeme a budeme pre vás spravovať komplexné skladové systémy, pričom zabezpečíme, aby ste si tak zachovali svoje postavenie aj v budúcnosti. Študujeme a spoznávame procesy a oblasti, pričom neustále optimalizujeme ich súhru – ako dirigent orchestra. Pritom nás v práci podporuje náš metronóm: inteligentný systém Jungheinrich WMS.

Content Digitalizácia a prepojenie 6

Metronóm: systém Jungheinrich WMS.

Efektívne rozhranie medzi všetkými oblasťami.

Vo vašom digitalizovanom a prepojenom sklade bude udávať takt náš systém Jungheinrich WMS. Tento spoľahlivý softvér prekračujúci hranice jednotlivých odvetví spravuje, riadi a optimalizuje váš sklad, čím zabezpečuje trvalo efektívne a jednoduché procesy. Rozhodujúcim kritériom je pritom spoľahlivosť. Systém Jungheinrich WMS je preto vyzretou platformou, ktorá sa neustále rozširuje, je vždy kompatibilná s budúcimi verziami a dokáže rásť spolu s vašimi trhovými požiadavkami. Vďaka svojej modulovej konštrukcii ho možno perfektne individualizovať, vďaka čomu sa flexibilne prispôsobí vašim budúcim zmenám. Aj v orchestri dirigent neustále zabezpečuje bezchybnú súhru. Už viac ako 150 spoločností pôsobiacich v najrozličnejších odvetviach na celom svete profituje z efektivity svojich skladových procesov vďaka systému Jungheinrich WMS. Pre najjednoduchší nástup do digitálnej správy skladu malých a stredne veľkých skladov vám navyše ponúkame systém Jungheinrich WMS Series 2 s v praxi osvedčenými a štandardizovanými procesmi.

Zistite viac o systéme Jungheinrich WMS

Takto zabezpečuje systém Jungheinrich WMS súlad v sklade.

Content Digitalizácia a prepojenie (7)

Jungheinrich WMS

Systém manažmentu skladu (Warehouse Management System), náš Jungheinrich WMS, je akýmsi metronómom digitalizovaných a prepojených skladov. Spoľahlivý softvér suverénne dohliada na to, čo je kde a v akých množstvách a kvalite uskladnené. Zobrazuje všetky procesy od príjmu tovaru až po jeho výdaj, čím sa stará o jednoduchý a efektívny priebeh.

Procesy manažmentu

V orchestri skladu zohrávajú procesy manažmentu integrované v rámci Jungheinrich WMS od príjmu až po výdaj tovaru veľmi veľkú úlohu. Tie komplexne spravujú, riadia a optimalizujú sklad, čím zabezpečujú trvalo efektívne a jednoduché procesy – optimálne prispôsobené vašim potrebám.

Príjem tovaru

K príjmu tovaru v sklade patria procesy, ako je registrácia, dekonsolidácia, kontrola kvality a samotné uskladnenie. O perfektnú súhru skladového orchestra sa pri registrácii tovaru stará nielen systém Jungheinrich WMS, ale aj potrebné hardvérové komponenty, ako sú ručný skener, tlačiareň, bezdrôtové terminály a mobilné pracoviská.

Skladovanie

Vďaka systému Jungheinrich WMS sa všetky komponenty skladu, od regálov cez vozíky až po kompletne automatizované systémy alebo dátové bezdrôtové zariadenia, inteligentne sieťujú a centrálne koordinujú. Z pozície hlavného dodávateľa komplexných riešení ponúka Jungheinrich bezchybne integrované komplexné riešenia skladajúce sa zo vzájomne zosúladených oblastí.

Výdaj tovaru

Do oblasti výdaja tovaru v sklade spadajú procesy ako vychystávanie, vyskladnenie, konsolidácia, zabalenie a nakládka. Systém Jungheinrich WMS umožňuje kompletné naplánovanie všetkých činností a v závislosti od vybavenia vášho skladu nakonfiguruje perfektné pracovné procesy.

Content Digitalizácia & prepojenie

Výnosné prepojenie a perfektné riadenie procesov.

Digitalizácia a prepojenie sú už dnes bežnou záležitosťou v mnohých oblastiach života. Ako expert s viac ako 60-ročnými skúsenosťami v intralogistike vieme, že digitalizácia a prepojenie zohrávajú nadradenú úlohu v každom sklade. Pritom bude kľúčovou technikou automatizácia. K tejto téme sa vyjadruje Hermann Ammermann, vedúci logistických systémov našej pobočky v Bensheime.

Top produkty

Nová generácia EKX pre výškové regály.

 


Stage Dividendy

Logistické systémy

Kontaktujte nás

Máte otázky?