+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Automatický paletový sklad

Automatický sklad drobných súčiastok

V automatickom sklade drobných súčiastok (AKL) rozhodujú o jeho výkonnosti rýchlosť a presnosť pri súčasnej optimálnej energetickej efektivite. Regálový systém, softvér, pripojená dopravná technika a regálový zakladač ako ústredná časť celého zariadenia sú pritom perfektne zohrané. 

Náročné riešenia s vysokým výkonom pri prekládke tovaru a optimálnym využitím priestoru

Efektívne skladovanie drobných súčiastok je vždy len tak dobré, ako s ním spojené procesy a z toho vyplývajúce výsledky výkonu. Vyžadujú sa krátke prístupové časy, vysoké nasadenie a optimálne využitie priestoru, ako aj priamy prístup ku každej položke? Automatické sklady drobných súčiastok (AKL) sú dimenzované na mimoriadne priestorovo šetrné skladovanie drobných súčiastok v zásobníkoch, kartónoch alebo na policiach. Svoje tovary môžete v tomto systéme skladovať voliteľne aj na priečkových podložkách, resp. policiach – pri plnom využití priestorovej výšky až do 25 metrov. Nosnosť pritom majú až do 300 kg. 

Automatické sklady drobných súčiastok – pre široké portfólio aplikácií

Skladovanie drobných súčiastok v sklade AKL pre vás môže prichádzať do úvahy vo vyhotovení s jednoduchou alebo viacnásobnou hĺbkou, napríklad pre sklad náhradných dielov, vychystávací sklad či medzisklad, prípadne distribučný sklad. AKL pritom môžu byť dimenzované na prevádzku s normálnou teplotou, ale aj s riadenou teplotou, prípadne ako mraziarenský sklad do -30°.

Najlepšie riešenie pre vaše potreby 

Automatické sklady drobných súčiastok (AKL) sú také individuálne ako vaše požiadavky. V závislosti od mnohých faktorov tak dokážeme vyriešiť najrozličnejšie zadania. S cieľom nájdenia riešenia, ktoré by optimálne zodpovedalo vašim požiadavkám, budeme spolu s vami analyzovať vaše tovarové a prepravné štruktúry a pracovné procesy, na základe čoho vypracujeme vhodný skladový koncept pre vaše potreby.

Regálové zakladače najnovšej generácie 

Naše inteligentné regálové zakladače sa v automatických skladoch drobných súčiastok (AKL) postarajú o vysokú pracovnú rýchlosť a presnosť, ako aj vynikajúce výkonnostné hodnoty. Vďaka svojej dôslednej, ľahkej a inovatívnej konštrukcii s mimoriadne malým vodorovným dojazdom možno optimálne využiť disponibilný objem. Vznikajúca brzdná energia sa v zariadení ukladá do tzv. SuperCaps, aby sa v nasledovných zrýchľovacích procesoch dodala späť hnaciemu systému. Modulárny koncept konštrukcie navyše umožňuje flexibilné prispôsobenie zariadenia vašim individuálnym skladovým požiadavkám.

Máte otázky?