+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Automatizačný proces 4
ÚSPEŠNÁ AUTOMATIZÁCIA

Automatizačné procesy

Jedným z pilierov úspešnej automatizácie je voľba toho správneho partnera. Ako expert v oblasti automatizácie pre vás naplánujeme a zrealizujeme logistický systém prispôsobený vašim potrebám, pomocou ktorého zvýšite hospodárnosť svojho skladu.

Automatizácia môže byť zlatou cestou k vyššej efektivite a flexibilite v sklade. Ale nie každé riešenie vedie automaticky k úspechu. Najvýhodnejší je systém, ktorý je individuálne prispôsobený vašim potrebám a ktorý sa so správnym stupňom automatizácie harmonicky zlúči s vaším skladovým prostredím. Ako váš profesionálny partner pre vás naplánujeme a zrealizujeme automatizačné riešenie na mieru, ktoré vám poskytne maximum flexibility reagovať na stúpajúce individuálne požiadavky vašich zákazníkov. Rovnako tak vám umožní suverénne zvládnuť problém narastajúcej rozmanitosti tovarov a zatiaľ čo si zvýšite svoju efektivitu a hospodárnosť. A aj po úspešnom ukončení projektu tu budeme pre vás s naším zákazníckym servisom, aby mohlo vaše automatizované zariadenie pracovať trvalo a spoľahlivo, a aby sa akékoľvek výpadky a prestoje zredukovali na minimum.

3 kroky k automatizačnému riešeniu šitému na mieru 

Z pozície hlavného dodávateľa komplexných riešení vám poskytneme poradenstvo a budeme vás krok po kroku sprevádzať na ceste k získaniu flexibilného a výkonného automatizačného riešenia. Od plánovania a projektovania cez realizáciu a uvedenie do prevádzky až po servis a podporu po úspešnom ukončení projektu. Vždy transparentne, spoľahlivo a účinne – s našimi dlhoročnými skúsenosťami v oblasti automatizácie intralogistických procesov v najrozličnejších odvetviach.

Content Automatizačný proces 1 1. krok – individuálne riešenia na mieru

Plánovanie a projektovanie

Pre stanovenie optimálneho stupňa automatizácie začneme s analýzou vašich individuálnych potrieb v zmysle materiálového a informačného toku. Pomocou rôznych nástrojov, ako sú analýzy toku materiálu, systémové modely alebo CAD projekty, zhodnotíme existujúce skutočnosti a identifikujeme potenciál pre zlepšenie. Na tomto základe v rámci hrubého plánovania otestujeme rôzne varianty riešení a tieto vyhodnotíme predovšetkým z prevádzkového hľadiska. Vždy je pritom cieľom dosiahnuť maximum efektivity a flexibility všetkých procesov. Po rozhodnutí sa pre optimálne riešenie začne fáza podrobného plánovania. Detailne zvizualizujeme vaše budúce procesy, stanovíme potrebný rozpočet a naplánujeme presné termínové plánovanie realizácie. Pritom zohľadníme nielen aktuálny výkon vašich intralogistických procesov, ale aj dlhodobý horizont. Na to, aby ste mohli ostať vždy flexibilní, vopred naplánujeme aj možnosť bezproblémového rozšírenia a prispôsobenia vášho automatizovaného skladového prostredia.


Content Automatizačný proces 2 2. krok – partner pre všetky oblasti

Realizácia a systémová integrácia

Ako dodávateľ komplexných riešení vám pridelíme kontaktnú osobu, ktorá bude pre vás koordinovať všetky naše spoločné obchodné aktivity a bude nad všetkým držať dozor. Vďaka skúsenostiam sa postará o efektívny priebeh a časovo presnú realizáciu každého kroku projektu. Úzka spolupráca a komunikácia s vaším vlastným vedúcim projektu, ako aj pravidelné kontrolné projektové rokovania všetkých zúčastnených strán, zaručujú optimálnu výmenu informácií. Vďaka tomu možno dosiahnuť najvyššiu mieru transparentnosti a istoty počas priebehu celého projektu až po jeho odovzdanie. Výsledkom bude harmonický systém či už manuálny, čiastočne automatický alebo plnoautomatický.


Content Automatizačný proces 3 3. krok – servis a podpora

Trvalo po vašom boku

Aj po ukončení projektu vám ostávame k dispozícii a to naším rozsiahlym servisom a podporou pre logistické systémy, tak aby vaša automatizovaná prevádzka bežala dlhodobo s vysokým výkonom. Vďaka našej v odvetví jedinečnej a úzko prepojenej sieti zákazníckeho servisu a našej linke podpory sme vám vždy nablízku a v prípade potreby vám tak vieme rýchlo pomôcť. Našich viac ako 4 700 profesionálne vyškolených technikov zákazníckeho servisu na celom svete vybavuje spoľahlivo záležitosti týkajúce sa údržby, testovania či kontról – pričom majú vždy poruke vhodné náhradné diely. Aby vaše automatizované zariadenia mohli dlhodobo výkonne pracovať, poskytujeme aj zaškolenie pre vašich zamestnancov s cieľom efektívnej a bezpečnej obsluhy vášho zariadenia.


Zistite viac o našom servise a podpore

Content STC2B1A

Zamerané na naše nové vysokovýkonné skladové zariadenie

Jungheinrich STC 2B1A – celosvetovo najvýkonnejší regálový zakladač svojej triedy

Prvý regálový zakladač na drobné súčiastky vyvinutý spoločnosťou Jungheinrich získal ocenenie najlepší vo svojej triede a to vďaka svojím parametrom, inteligentným energetickým manažmentom a najmenšími rozmermi. Vďaka tomu dokáže zabezpečiť maximum efektivity vo vašom sklade. 

ZISTITE VIAC 

Content Automatizačný proces

Nová úroveň automatizácie

Vysokoregálový zakladač EKX 516a s prepravným systémom bez vodiča
S najnovšou generáciou nášho zariadenia EKX 516a pozdvihnete svoj sklad na novú úroveň. Náš osvedčený vysokoregálový zakladač EKX je efektívny, výkonný a absolútne prevádzkovo bezpečný aj v bezobslužnom variante. Zariadenie umožňuje postupnú automatizáciu skladových funkcií, a tak môžete automatizovať tieto zariadenia, ktoré už máte v prevádzke.

Zistite viac 

Ďalšie informácie o automatizácii so spoločnosťou Jungheinrich

Objavte našu rozsiahlu ponuku produktov a služieb

Jungheinrich ako poskytovateľ systémových riešení
 

Content Automatizačný proces (3)

Automatizácia skladuAkým spôsobom a v akom rozsahu?

Prečo sa môže oplatiť automatizácia už aj tak dobre fungujúceho skladu? Aké sú argumenty pre automatizáciu skladu a aké stupne automatizácie existujú? Na čo si treba počas automatizácie dávať pozor a ktoré zúčastnené strany sa musia zapojiť do plánovania? Tieto a mnohé ďalšie otázky sú na našom zozname pri získavaní informácií o projekte. Pritom vám súčasne sprostredkujeme praktické tipy či načrtneme riešenia pre automatizáciu vášho skladu. 

Na mieru šité riešenia pre každé odvetvie

Či už v prípade nových zariadení, pri modernizácii alebo rozširovaní existujúcich zariadení – vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti intralogistiky sme už množstvu malých, stredne veľkých aj veľkých podnikov na celom svete poskytli poradenstvo pri automatizácii ich procesov a sprevádzali ich z pozície hlavného dodávateľa komplexných riešení počas celého priebehu projektu.

Ďalšie automatizačné projekty

Tu môžete získať ďalšie referencie zákazníkov spoločnosti Jungheinrich

Ďalšie informácie


Content Automatizačný proces (1)

So skladom, ktorého komponenty vzájomne ladia, sa úspech dostaví automaticky

Zistite viac o automatizácii značky Jungheinrich

Content Automatizačný proces (2)

Priam virtuózne zohratý sklad nie je žiadnou hudbou budúcnosti

Zistite viac o digitalizácii a prepojení značky Jungheinrich

Máte záujem o automatizáciu šitú na mieru vášmu skladu?

Nechajte si poradiť

Stage Dividendy

Logistické systémy

Kontaktujte nás

Máte otázky?