Stage Chémia a farmácia

Chemický a farmaceutický priemysel

Čo najvyššia rýchlosť a súčasne maximálna bezpečnosť – to sú dôležité požiadavky intralogistických procesov v chemickom a farmaceutickom priemysle. Nato poskytujeme optimálne riešenia. Od skladu nebezpečných látok s ochranou proti výbuchu až po automatizačné riešenia, ktoré sú individuálne prispôsobené vašim špeciálnym potrebám.

SKLADOVANIE KVAPALÍN A NEBEZPEČNÝCH LÁTOK NA PROFISHOP

Dodávateľ plastov Coko

Stredne veľká firma na dodávku plastov Coko odzrkadľuje svoju reputáciu sloganom „Formujeme vaše výrobky“. Rozhodnutie inštalovať náš vysokoregálový skladový systém vyústilo do zvýšenia efektívnosti a optimalizácie procesov.

2-podlažný vysokoregálový paletový sklad pre Sauer

Príjemným východiskovým bodom pre investície do systému intralogistiky bola aktívna účasť prevádzkovateľa a zodpovedajúce rozšírenie požadovaného vybavenia.

Vyššia efektivita v sklade

Automatizované riešenie intralogistiky pre spoločnosť Solupharm v Melsungene ponúka vysoký stupeň flexibility, procesnej spoľahlivosti a zvýšenej efektivity.

Dynamické riadenie prebieha nepretržite

Počas zimného obdobia sme v Rusku vybudovali distribučné centrum pre renomovaného výrobcu pracích prostriedkov Henkel. Toto riešenie je založené na našom systéme riadenia skladu, skracuje dodacie trasy a zároveň znižuje emisie CO2.

Najvyšší švajčiarsky vysokoregálový sklad

Nový vysokoregálový sklad sa týči do výšky až 44 metrov nad magistrátom Domat/Ems. Znamená to, že táto chemická spoločnosť prevádzkuje najvyššiu budovu svojho druhu vo Švajčiarsku. Náš tím je jej servisným partnerom a podarilo sa mu túto stavbu skonštruovať v rekordne krátkom čase.

Bezpečnosť je všetko

Logistika v chemickom a farmaceutickom priemysle predstavuje výzvu. Jej pevný rámec tvoria najprísnejšie zákonné predpisy a najvyššie nároky na bezpečnosť a hygienu pri zaobchádzaní s citlivými, často aj nebezpečnými výrobkami. To platí pre prepravu, skladovanie aj náležitú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj pre bezpečnosť pri práci a ochranu životného prostredia. 

Napriek tomu zákazníci z oblasti logistiky chemického priemyslu očakávajú neustále rýchlejšiu dodávku produktov – za dodržania všetkých zákonom predpísaných bezpečnostných štandardov. Ešte výraznejšie ako v iných oblastiach platí pre logistiku v chemickom a farmaceutickom priemysle: Nesmie dochádzať k chybám. Spol. Jungheinrich je na tieto výzvy najlepšie pripravená. Ponúkame vám rozsiahle riešenia, ktoré optimalizujú a efektívne nastavia vaše toky tovarov, pričom budú zodpovedať najvyšším kvalitatívnym a bezpečnostným požiadavkám. 

Z praxe pre prax: Ochrana osôb a životného prostredia

Dobrým príkladom logistiky v chemickom priemysle z praxe pre prax sú naše vysokozdvižné vozíky s ochranou proti výbuchu. Pre chemický a farmaceutický priemysel dodávame produkty a systémy vyvinuté špeciálne na mieru, ktoré umožňujú aj bezpečnú prevádzku elektrických a paletových vysokozdvižných vozíkov v prostredí s horľavými plynmi, výparmi, práškami a prachmi. Tým ochránite nielen ľudí vo vašej firme, ale aj životné prostredie. Pomocou nášho ochranného systému Jungheinrich spĺňame aj požiadavky európskej smernice ATEX 2014/24/EÚ (ATEX = Atmosphères Explosibles). 

V zásade navyše naše prepravné vozíky pre chemický a farmaceutický priemysel dodávame aj s ďalšími bezpečnostnými riešeniami, ako napr. ochranou proti prepätiu, ochranou proti kolízii a špeciálnymi stabilizačnými prvkami. O vyššiu mieru bezpečnosti vo vašom sklade, od príjmu tovaru až po jeho výdaj, sa starajú (čiastočne) automatizované logistické riešenia s prepravnými systémami bez vodiča (FTS), ktoré sú inteligentne a presne riadené naším systémom Warehouse Management System Jungheinrich WMS. To minimalizuje riziko vzniku ľudských chýb. 

Navyše zlepšuje možná nepretržitá prevádzka efektivitu vašich nákladov. Ako zákazník z chemického alebo farmaceutického priemyslu tým získate prístup k multikanálovému riešeniu s využiteľnosťou do budúcnosti. V kombinácii s našimi efektívnymi skladovými systémami to pre vás znamená optimalizovaný vysoký výkon vychystávania tovaru, ktorý vám umožní spracúvať neustále sa rozširujúcu paletu produktov. Mimochodom: Systém WMS v prípade potreby priraďuje nebezpečným látkam alebo produktom mimoriadne citlivým na hygienu špeciálne oblasti v sklade, čím sa celkom automaticky zaručí dodržanie zákonných predpisov týkajúcich sa manipulácie a skladovania týchto produktov. 

Máte otázky?