+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Fáza Henkel
3-uličkové vjazdové sklady s vlastným systémom WMS

Náš vnútropodnikový systém riadenia skladu používaný v spoločnosti Henkel

Henkel, výrobca čistiacich prostriedkov so známymi značkami ako Persil, Schwarzkopf alebo Pritt, je v Rusku lídrom na trhu. Efektívne distribučné centrum bolo v ruskom Perme vybudované počas zimného obdobia. Kratšie dodacie trasy zabezpečujú dôkladnejšie dodržiavanie princípu udržateľného rozvoja.

Sklad a výroba v spoločnosti Henkel v Rusku sú v prevádzke nepretržite, sedem dní v týždni. Na optimalizáciu logistického procesu bol v ruskom Perme vybudovaný vysokoregálový sklad s priestorom na cca 20 000 paliet. Toto riešenie zároveň znižuje emisie CO2 vďaka tomu, že sa nachádza veľmi blízko k výrobnej prevádzke, ako aj vďaka vyššej efektívnosti prepravných trás. Jednou z najväčších výziev počas projektu bolo počasie počas ruskej zimy. Projekt si vyžadoval mimoriadne presné plánovanie na zabezpečenie úplného dodržania všetkých termínov.

Alexey Shilo
Vedúci logistiky, Henkel Russia Laundry & Home Care

„Špičkové manažérske a kreatívne riešenia bez ohľadu na náročnosť úlohy sú hlavnými poznávacími znakmi spolupráce so spoločnosťou Jungheinrich.“

Trojuličkové vjazdové sklady s vlastným systémom WMS

Srdcom logistického centra s rozlohou 12 500 m2 je trojuličkový vjazdový sklad s kapacitou na takmer 20 000 paliet, skladovou výškou 26 metrov a 10 skladovacími úrovňami.
Aby sa zabezpečila nepretržitá výroba a skladovanie, zavedený bol náš systém WMS na riadenie skladu. Ten riadi manuálne aj automatické činnosti v sklade. Jeho zavedenie pre nás znamenalo, že je možné uskutočňovať dynamické riadenie zbernej stanice a proces dopĺňania čo najviac prispôsobiť požiadavkám zákazníka.
Vďaka optimalizácii logistických procesov sa dodacie trasy skrátili o niekoľko stotisíc kilometrov a emisie CO2 sa znížili o 366 ton ročne.

Kreatívne riešenia, bez ohľadu na náročnosť úlohy

„Dôležitým výberovým kritériom pre nás bolo, aby bol náš partner čo najflexibilnejší a dokázal plniť náročné požiadavky spoločnosti Henkel. Sem patrí plnenie najvyšších štandardov bezpečnosti a dodržiavanie prísnych termínov projektu. Okrem toho sa na primeranej úrovni musí udržiavať aj finančný aspekt,“ hovorí Alexey Shilo, vedúci logistiky spoločnosti Henkel v Perme a dodáva: „Spoločnosť Jungheinrich je silný tím, ktorý pracuje v náročných, ba dokonca až extrémnych podmienkach. Typickým znakom spolupráce so spoločnosťou Jungheinrich je špičkový manažment, koordinácia projektu ako celku, striktné dodržiavanie termínov projektov a kreatívne riešenia aj pri tých najťažších úlohách.“

Máte otázky?