+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Príklady zákazníkov
Najvyšší švajčiarsky vysokoregálový sklad

Spoločnosť EMS-Chemie v spolupráci s nami rozšírila svoju skladovú kapacitu v rekordne krátkom čase

Spoločnosť EMS-Chemie AG sídliaca v magistráte Domat/Ems je globálnym hráčom hneď v niekoľkých priemyselných sektoroch. Aby mohli pokračovať v raste, spoločnosť Jungheinrich poverili výstavbou a prevádzkou tretieho vysokoregálového skladu. Rekordný projekt – čo do času výstavby aj rozsahu.

Expanzia na obmedzenom priestore

Podniková skupina EMS je celosvetovým špecialistom v oblasti polymérových materiálov a jemných chemikálií/odvetví strojárstva. Pred začatím projektu s firmou Jungheinrich boli v priestoroch spoločnosti v magistráte Domat/Ems, Grisons, dva vysokoregálové sklady. Ako spoločnosť EMS Chemie pokračovala v expanzii, boli nútení rozširovať aj svoje skladové kapacity.

Naše úlohy: Výstavba tretieho veľkokapacitného skladu s 12 800 paletovými pozíciami na čo najmenšej ploche a v najkratšom možnom čase, bez prerušenia prevádzky. Pozemok bol vedľa plánovanej cestnej komunikácie. Požadovanú skladovú kapacitu bolo možné dosiahnuť len výstavbou smerom nahor. To znamenalo, že projekt nabral nevídané rozmery. Vysokoregálový sklad 3 s rozmermi 44 m x 15 m sa rozrástol na najvyšší automatický vysokoregálový sklad vo Švajčiarsku!

Montáž a uvedenie do prevádzky v priebehu niekoľkých týždňov

Zákazka zahŕňala plánovanie, dodávku, montáž a uvedenie skladu do prevádzky – a nielen to. V expedičnej hale sme prispôsobili existujúcu prepravnú techniku a našu novú budovu integrovali do komplexného systému riadenia skladu spoločnosti EMS Chemie. Náš tím v magistráte Domat/Ems za 14 týždňov spotreboval 1 000 ton ocele, 500 000 skrutiek, 11 kilometrov rozvodov a 55 km paletových nosníkov. Keďže každá paleta by mala niesť náklad s hmotnosťou až 1,3 tony, podlahové dosky sú mimoriadne odolné a majú hrúbku až 70 cm.

Od technológie používanej pri výstavbe sa vyžadoval vysoký výkon vzhľadom k rozmerom haly a časovému harmonogramu. Mimoriadne odolné konštrukcie nosných dosiek sa prepravovali vrtuľníkom. Výška budovy a zaťaženie vetrom si vyžadovali špeciálne prídavné zariadenia. Oba ovládacie prístroje boli zdvíhané cez strešné otvory v priestoroch medzi regálmi. Na tento účel sa používal najväčší mobilný žeriav na svete. Na začiatku projektu a výstavby veľmi pomohol projektový manažér klienta, ktorý bol mimoriadne kompetentný. Napomáhal komunikácii medzi nami a ostatnými dodávateľmi. Všetky aspekty do seba efektívne zapadli – vďaka tomu bolo možné úpravy a rozšírenia úspešne dokončiť neuveriteľných desať týždňov pred plánovaným termínom dokončenia!

Kompletný servis po celý deň

Misia splnená? Áno, ale tým sa to nekončí. Náš tím sa stará o hladký priebeh prevádzky aj po otvorení tohto vysokoregálového skladu. Spoločnosť EMS-Chemie AG sa rozhodla s nami uzavrieť servisnú zmluvu vrátane pohotovostnej služby poskytovanej 24 hodín denne. Zodpovedáme za servis a údržbu závodu s viac ako 100 servisnými technikmi po celom Švajčiarsku.

Máte otázky?