+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Fáza Keller&Kalmbach
Zvýšená kapacita skladov a prípravy tovaru

Rozšírenie centrálneho skladu v spoločnosti Keller & Kalmbach

Spoločnosť Keller & Kalmbach je jedným z popredných poskytovateľov služieb v oblasti manažmentu C-dielov. V roku 2016 dosiahla táto spoločnosť s približne 800 zamestnancami ročný obrat 270 miliónov eur, čo je takmer dvojnásobok oproti roku 2009, keď bola dokončená prvá fáza výstavby.

Vysoký stupeň náročnosti pri plánovaní a montáži

Orientácia spoločnosti na manažment C-dielov pre priemyselných klientov je z hľadiska intralogistiky mimoriadne veľkou výzvou. Konečným cieľom je, aby zákazníci prijímali dodávky tovaru v správnom čase, na správnom mieste a v správnom množstve. Na zvládnutie tejto úlohy je potrebné nové moderné distribučné centrum.

Počas prvej fázy výstavby sme sa zamerali na novú, podstatne racionálnejšiu stratégiu prípravy tovaru. Taktiež sme sa zamerali na ergonomický dizajn pracovných priestorov, ako aj na efektívnosť procesov.

Už od prvej fázy výstavby bol zaznamenaný značný úspech, ktorý zohral významnú úlohu v ďalšom raste spoločnosti. Už po piatich rokoch bolo potrebné rozšíriť skladovacie priestory, opäť bez prerušenia prevádzky. Z uvedeného dôvodu sme rozšírili automatický paletový sklad, sklad na drobné diely, ako aj techniku dopravníkov. Na vychystávanie objednávok bola zriadená samostatná hala s pracovnými stanicami a paletizačným robotom. Z pozície hlavného dodávateľa sme zodpovedali za plánovanie, projektovú konfiguráciu a implementáciu celej intralogistiky.

Dr. Ingomar Schubert
Vedúci riadenia dodávateľského reťazca

„Uvádzanie do prevádzky krok za krokom nebolo pôvodne plánované. Umožňuje nám to však využívať skladové priestory ešte pred úplným uvedením do prevádzky.“

Nový centrálny sklad s flexibilným využitím

Počas prvej fázy výstavby sme rozdelili centrálny sklad do štyroch oblastí, ktoré sa vďaka zvolenému usporiadaniu ľahko rozširovali. Náš systém WMS sa používa na riadenie nielen týchto oblastí, ale aj komplexných procesov prípravy tovaru. Vysoký stupeň flexibility sa dosahuje zodpovedajúcou technikou dopravníkov založenou na princípe „tovar k osobe“.

V druhej etape výstavby sme rozšírili veľkokapacitný sklad o celkovo päť uličiek a začiatkom roka 2016 sa o ďalších šesť uličiek rozšíril aj automatický sklad na drobné diely. Zároveň sa zdvojnásobila celková kapacita na manipuláciu s materiálom a tým aj výstup prípravy tovaru. Softvér vypočíta schému vrstvy pre paletizačného robota a informuje WMS o postupnosti, s ktorou sa majú kontajnery vyskladňovať zo sekcie vychystávania tovaru. Paletizačný robot zabezpečuje flexibilnú prípravu tovaru a je schopný bez problémov zvládnuť aj veľké objednávky s krátkou dodacou lehotou.

Bezproblémový proces

„Uvádzanie do prevádzky krok za krokom nebolo pôvodne plánované. Umožňuje nám to však využívať skladové priestory ešte pred úplným uvedením do prevádzky. Spolupráca so spoločnosťou Jungheinrich založená na vzájomnej dôvere robila na nás po celý čas veľký dojem. Dodržali sme časový harmonogram a dokonca sme sa dostali pod pôvodne navrhovaný rozpočet. Prípadné budúce rozšírenia veľmi radi opäť zveríme do rúk spoločnosti Jungheinrich,“ uviedol nadšený Dr. Ingomar Schubert, vedúci oddelenia riadenia dodávateľského reťazca v spoločnosti Keller & Kalmbach.

Máte otázky?