+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Thyssen Krupp
Automatická preprava oceľových dielov

ThyssenKrupp dôveruje nášmu dopravnému systému bez vodiča

Spoločnosť ThyssenKrupp automatizovala svoju internú prepravu bezobslužným dopravným systémom (AGV-S). Systém premiestňuje koľajové diely schodiskových výťahov medzi jednotlivými pracovnými stanicami. Kľúčovými rozhodujúcimi faktormi boli optimálna flexibilita a minimálne nároky na priestor.

Optimalizácia prepravných trás, synchronizácia procesov

Spoločnosť ThyssenKrupp vyrába koľaje pre schodiskové výťahy v holandskom závode v Krimpen an der Issel. Oddelenie výroby koľají hľadalo flexibilné, vysoko výkonné riešenie na internú prepravu materiálov s cieľom optimalizovať výrobné procesy. 
Cieľom bolo prostredníctvom automatizácie synchronizovať pracovné procesy a minimalizovať chyby pri súčasnom odbremenení zamestnancov elimináciou pracovných prestojov v dôsledku internej prepravy. Zohľadniť by sa pritom mal obmedzený priestor, ako aj možnosť sledovať materiály v rámci výrobného procesu. 
Požadovaným cieľom bol taký automatizovaný transport materiálov medzi jednotlivými výrobnými etapami, ktorý by bol pokiaľ možno čo najflexibilnejší.

Kurt Debaene
Manažér pre prístupnosť prevádzky v spoločnosti ThyssenKrupp

„Automatizácia sa dotkla aj internej prepravy. Hlavnou požiadavkou bolo zachovať flexibilitu, pokiaľ ide o prepravné trasy a priestorové nároky.“

Automatizácia s maximálnou flexibilitou

Oddelenie výroby koľají zahŕňa šesť rôznych výrobných klastrov na spracovanie rúr a regálových profilov. Každý z nich je zodpovedný za konkrétnu fázu spracovania. Materiály vzhľadom na túto skutočnosť prichádzajú do každej z týchto staníc.
Aby zachovali maximálnu flexibilitu, rozhodli sa pre dopravný systém bez vodiča (AGV-S). Jednokoľajové riešenie a pevný dopravný pás by neboli dostatočne flexibilné na to, aby zvládli zmeny v usporiadaní výroby. Pritom postačuje jediný systém AGV-S, pretože niekoľko koľajových súčastí sa na účely prepravy spája do jedného celku. Ak by v budúcnosti bolo potrebné zvýšiť kapacitu, do systému bude možné poľahky integrovať ďalšie AGV-S.

Bezobslužný vysokozdvižný vozík

Spoločnosť ThyssenKrupp sa rozhodla pre náš bezobslužný dopravný systém, aby vytvorila revolučné a rozšíriteľné logistické riešenie, ktoré pozostáva z elektrického paletového vozíka poháňaného elektrickým riadením a zo spojenia s hostiteľským systémom.
ERC 215a je automaticky ovládaný vozík vychádzajúci z koncepcie štandardného vysokozdvižného vozíka Jungheinrich. Zdvíhací vozík s pešou obsluhou vďaka laserovej navigácii a triangulácii obsluhuje 28 lokalít v závode a prepravuje až osem potrubí a regálových profilov súčasne. Logistický softvér sleduje sekvenciu objednávok, ktoré sa spracúvajú samostatne. Aby sa zabránilo zraneniu alebo poškodeniu, vysokozdvižný vozík je vybavený radom bezpečnostných snímačov. Okamžite sa zastaví, ak prekážka blokuje jeho dráhu. Ihneď ako je trasa opäť voľná, AGV-S automaticky pokračuje ďalej.
V súčasnosti je v rámci výroby omnoho väčší dôraz kladený na efektívnosť a hodnotu, palety sa dajú sledovať v rámci jednotlivých výrobných krokov a zamestnanci spoločnosti ThyssenKrupp sú podstatne menej zaťažení.

Máte otázky?