+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Dlhodobý prenájom
Remain flexible.

Dlhodobý prenájom

Nejde vám o vlastnenie vysokozdvižného vozíka, ale čisto o jeho intralogistické použitie? V tom prípade sú pre vás naše flexibilné nájomné modely presne to správne riešenie.

Prenájom

Uľahčite si to: Využite balíček All Inclusive od spol. Jungheinrich.

Prenájom vám ponúka výlučné používanie bez povinnosti prevzatia na konci doby platnosti zmluvy. Profitujte z atraktívnych mesačných taríf pri súčasnej maximálnej bezpečnosti vďaka integrovanému balíku Full Service prispôsobenému vašim požiadavkám. Výšku mesačných platieb počas doby platnosti zmluvy si stanovíte sami podľa vlastných rozpočtových možností. Na konci doby platnosti môžete rovnako jednoducho prestúpiť na nový model alebo svoju zmluvu predĺžiť.

Vaše výhody:

  • Veľká bezpečnosť plánovania a prehľadnosť nákladov
  • Vysoká dostupnosť a bezpečnosť vašich vozíkov ďaka prísľubu pripravenosti na prevádzku
  • Flexibilné koncipovanie zmluvy s bezplatnou možnosťou vrátenia
  • Najnovšia technika vďaka pravidelnej výmene
  • Šetrné k likvidite vďaka atraktívnym poplatkom za prenájom
  • Poplatky za prenájom možno plne zahrnúť do prevádzkových nákladov
  • To je šetrné k úverovým linkám vo vašich bankách

Lízing

Používanie s nízkym viazaním kapitálu a jasným riadením nákladov.

Budete platiť mesačné lízingové splátky po zmluvne dohodnutú dobu platnosti a súčasne si zachováte finančnú flexibilitu. Pri lízingu si môžete svoje lízingové splátky v plnej miere odpočítať z daní ako prevádzkové náklady, bilančne nezískate žiadny majetok a tiež nič nestratíte. S lízingom môžete svoje náklady presne naplánovať a udržať si prehľad o prevádzkových nákladoch. Ako poberateľ lízingu budete zodpovedať za údržbu a servis. Na konci doby platnosti zmluvy máte možnosť predmet zmluvy odkúpiť za výhodnú cenu.

Vaše výhody:

  • Šetrné k likvidite a bezpečné z hľadiska plánovania vďaka stálym mesačným poplatkom
  • Lízingové splátky možno plne uplatniť v bilancii ziskov a strát
  • Možnosť nadobudnutia vlastníctva na konci platnosti zmluvy

Máte otázky?