+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Obežný regál (paternoster)
  • Na efektívne skladovanie šité na mieru
  • Rýchly prístup ku všetkým skladovaným tovarom vďaka vysokej rýchlosti obehu
  • Zvýšenie skladovacej plochy vďaka vysoko zhustenému skladovaniu
  • Maximálne využitie priestoru na minimálnej ploche
  • Rozsiahle bezpečnostné zariadenia a ergonomický dizajn

Obežný regál

Karuselový regálový zakladač pozostáva z nosníkov a zásobníkov, ktoré sa dopravujú k používateľovi najkratšou cestou. Cez ergonomicky umiestnené obslužné okno sa skladovaný tovar dodáva automaticky. Každý karuselový regálový zakladač sa môže používať ako samostatne stojace riešenie alebo v prípade potreby sa môže rozšíriť v rámci systému.Na zaručenie maximálnej bezpečnosti je karuselový regálový zakladač vybavený fotobunkami na identifikáciu osôb aj tovaru. Uskladnený tovar sa chráni pred neoprávneným prístupom uzamykateľnými posuvnými dverami. Popri tejto mechanickej ochrane proti krádeži je alternatívne možné zabezpečenie celého systému alebo jednotlivých čiastkových oblastí prostredníctvom individuálneho zadania hesla alebo sledovania transakcie.Vďaka princípu „tovar k osobe“ odpadá čas potrebný na premiestňovanie obsluhy alebo hľadanie dielov.Vďaka dodaniu dielov na pracovné miesto sa produktivita môže zvýšiť až o 65 percent.Všetky nosiče sa dodávajú na ergonomicky správnu výšku a zabránia tým nepotrebnému zohýbaniu a dodatočnej únave.Vďaka používaniu nevyužitého priestoru vo výške sa karuselovému regálovému zakladaču podarí ušetriť až 85 percent v porovnaní s regálovým a zásuvkovým systémom. Navyše ušetrená podlahová plocha sa môže využiť na ďalšiu výrobu alebo skúšky kvality.Môžu sa integrovať rozličné technológie Pick-to-Light a presnosť sa zvýši až na 99,9 percent. Informačné centrum pre transakcie na pracovisku informuje o presnej polohe požadovaného tovaru, čísle dielu, ako aj počte kusov určených k vyskladneniu.

Vlastnosti

Podobné výrobky

Máte otázky?