+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Ski professionals
11/12/2020

Profesionálni výrobcovia lyžiarskeho vybavenia

Atomic Austria sa spoliehajú na automatické riešenia od spoločnosti Jungheinrich

  • Výrobca lyžiarskeho vybavenia rozširuje distribučné centrum v Altenmarkte o automatizovaný systém skladovania krabíc.
  • Triediaci a párovací systém pre 37 rôznych veľkostí ložných jednotiek zvyšuje efektivitu.
  • Vytvorenie 58 600 skladovacích jednotiek napriek výzvam súvisiacim s koronavírusom.

Atomic Austria, výrobca lyžiarskeho vybavenia a medzinárodná korporácia patriaca do skupiny Finnish Amer-Sports Group, rozšírila svoje distribučné centrum v rakúskom Altenmarkte investíciou 20 miliónov eur,. Spoločnosť Jungheinrich dodala automatizovaný sklad na krabice s vysokými regálmi. Spoločnosť Jungheinrich vstúpila do projektu v júni 2019 ako hlavný zmluvný dodávateľ softvéru a ovládacích prvkov. Napriek požiadavkám súvisiacim s pandémiou koronavírusu a vysokými nárokmi na koordináciu vzhľadom na veľký počet zúčastnených strán bol projekt nedávno dokončený podľa pôvodného plánu.

Vysoké ukazovatele rastu a integrácia s prevádzkou v Anife zvýšili objem výroby v Altenmarkte, takže spoločnosť Atomic potrebovala väčší priestor na celosvetový vývoz lyžiarskeho vybavenia a iného športového tovaru. Dnes je k dispozícii 58 600 skladovacích jednotiek v sklade silového typu dlhom 60 m, širokom 26 m a vysokom 24 m. Okrem skladu silového typu s oceľovou konštrukciou a žeriavovými zakladačmi so zariadeniami na manipuláciu s bremenami dodala spoločnosť Jungheinrich aj dopravníkový systém so stanicami na príjem tovaru a vychystávanie objednávok, riadiaci systém, protipožiarne uzávery a riadiaci softvér. Manuálne vozíky hamburskej spoločnosti, ktoré v Altenmarkte fungujú dlhé roky, sa budú naďalej používať pri príjme a vývoze tovaru. Skutočný dôraz na efektivitu: Vďaka sofistikovanému systému, ktorý krabice delí na triedy podľa veľkostí a páruje ich, bol Jungheinrich schopný zredukovať sklad na päť uličiek namiesto pôvodne plánovaných siedmich. Na každej polici sa nachádza osem až desať ložných jednotiek, väčšinou bez úložných boxov a podstavcov, roztriedených celkom do 37 rôznych veľkostí.

Dôraz sa preto kladie na automatizované skladovanie a koncept technológie inteligentného dopravníka. Všetky tieto procesy spravuje riadiaci systém skladu Jungheinrich (WCS – Jungheinrich Warehouse Control System): časť 400 metrov dlhého dopravníkového systému pozostáva zo systému na automatickú detekciu krabíc, ktoré podstupujú 3D merania a zaznamenávanie hmotnosti. Senzory a niekoľko kamier počas triedenia a kontroly tovaru snímajú nedostatky na krabiciach, vydutia alebo preliačiny. 

Pre dlhodobý úspech projektu je rozhodujúci aj prechod na zákaznícky servis. Andreas Ausweger, výkonný riaditeľ spoločnosti Jungheinrich Austria, uvádza: „Máme decentralizovanú celosvetovú sieť špecialistov nielen v oblasti bežných vysokozdvižných vozíkov, ale aj automatizačných riešení.“ Znamená to, že servisný personál sa môže v prípade potreby rýchlo spojiť so spoločnosťou Atomic.

Kaja Slizowska, projektová manažérka v Atomic, zhŕňa: „Atomic má dlhú tradíciu v lyžiarskom priemysle, ale ako spoločnosť sa orientuje aj na budúcnosť. Nové technológie vrátane automatizácie hrajú hlavnú úlohu na poli výroby a logistiky.“

Máte otázky?