+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Teaser Corona
JUNGHEINRICH REAGUJE NA KORONAVÍRUS

Prijaté opatrenia na ochranu zamestnancov a zákazníkov

Jungheinrich prijal potrebné opatrenia, aby minimalizoval potenciálny dopad koronavírusu na dodávateľský reťazec a výrobu. Hlavným dôvodom týchto krokov je ochrana našich zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov. Tu nájdete odpovede na všetky dôležité otázky.

Dr Lars Brzoska (predseda predstavenstva spoločnosti) povedal na každoročnej tlačovej konferencii v roku 2020: 

 „Našimi prioritami v roku 2020 je ochrana zdravia našich zamestnancov a zabezpečenie dodávania.  Čelíme obrovskej výzve v pracovnom aj osobnom živote. Rád by som vyjadril vďaku všetkým našim zamestnancom, ktorí sú oddaní svojej práci a každý deň prijímajú zodpovednosť, čo oceňujem najmä v aktuálnej situácii. Všetci berieme túto situáciu vážne a ihneď sme vykonali preventívne opatrenia. Som si istý, že táto nezvyčajná situácia našu spoločnosť určite posilní.


1.7.2021

Vyskytujú sa v rámci výroby a dodania nejaké omeškania?

Našim cieľom je minimalizovať dopad aktuálnej situácie na našich zákazníkov. Naši pracovníci zásobovacieho reťazca každý deň analyzujú celkový vývoj situácie, aby sme vedeli rýchlo a preventívne konať v prípade potreby. 

Výroba vo všetkých továrňach Jungheinrich je momentálne plne funkčná a dodávky fungujú bez akýchkoľvek zmien. Prevádzky skupiny taktiež fungujú v rámci špecifických  obmedzení vyhlásených miestnou vládou. V máji zaviedlo vedenie spoločnosti podľa situácie skrátený pracovný čas.

Schopnosť dodávania nie je momentálne nijako ohrozená. Každý deň intenzívne pracujeme na vyhodnocovaní potenciálnych rizík tak, aby sme ich zachytili hneď na začiatku a obmedzili ich dopad na minimum. Ak pri dodávaní nastane omeškanie, zákazníka o tom budeme ihneď informovať.

Zákaznícky servis a dodávka náhradných dielov momentálne fungujú a sú stabilné.

Ako sa Jungheinrich pripravuje na nasledujúce obdobie?

Už minulý rok sme začali s internými programami efektivity, aby sme sa pripravili na spomalenie ekonomiky, ktoré nás čaká. Keďže sme sa na mnohé opatrenia pripravili vopred, dokázali sme ich jednoducho implementovať. Náš globálny krízový tím každý deň analyzuje a adaptuje rôzne scenáre tak, aby sme boli čo najlepšie pripravení. Navyše sme zaviedli preventívne opatrenia, na zabezpečenie likvidity z pohľadu potenciálnych scenárov, ktoré zapríčinila pandémia koronavírusu.

Budú aj naďalej prebiehať stretnutia so zákazníkmi?

Servisné služby sú otázkou dôvery a my chceme, aby sa na nás dalo spoľahnúť aj za týchto mimoriadnych podmienok, ktoré vyplývajú z dnešnej zložitej situácie.

Celý náš servisný tím je v plnom nasadení a snaží sa dodržať termíny, ktoré boli so zákazníkmi dohodnuté. Táto oblasť nie je nijako zasiahnutá zmenami. 

Aké opatrenia sa prijali v súvislosti s kontaktom so zákazníkom?

Aby sme ochránili našich zamestnancov a rovnako aj našich zákazníkov, na pravidelnej báze informujeme zamestnancov o hygiene a správnych postupoch vyplývajúcich z oficiálnych nariadení na zabránenie šírenia koronavírusu. Systematicky zaznamenávame kontakty zamestnancov so zákazníkmi, aby sme v prípade potreby vedeli tieto informácie poskytnúť.

Všetci naši zamestnanci sú plne vybavení profesionálnymi ochrannými pomôckami a preškolení na dodržiavanie všetkých opatrení vyhlásených vládou a hlavným hygienikom. Máme k dispozícii dostatok zásob OPP aj dezinfekcie na dlhšie obdobie.

Ak by bol zamestnanec Jungheinrich nakazený koronavírusom, alebo by existovalo podozrenie, že môže byť nakazený, ihneď sa preruší jeho kontakt so zákazníkmi a obnoví sa, až keď zamestnanec nebude predstavovať riziko šírenia nákazy. Ak zistíme, že náš zamestnanec je nakazený a za posledné dva týždne bol s vami v osobnom kontakte, okamžite vás o tom informujeme. 

V prípade, že máte akékoľvek dodatočné požiadavky na našich zamestnancov, ktorí sa budú nachádzať vo vašej prevádzke, ihneď nás prosím kontaktujte. Vaše požiadavky preveríme a našich zamestnancov o nich informujeme.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo pripomienky, kontaktuje prosím regionálneho zástupcu spoločnosti Jungheinrich.

Máte otázky?