+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
SLBOOK
Ako dosiahnuť maximalizáciu skladového priestoru?

Jungheinrich postavil automatické sklady pre Continental Automotive Systems Slovakia.

Continental Automotive Systems Slovakia vo Zvolene sa zameriava na výrobu vysokovýkonných brzdových strmeňov a elektronických parkovacích bŕzd pre svetových automobilových výrobcov. 

Continental Automotive Systems Slovakia sa v záujme ďalšieho dynamického rastu obrátila na spoločnosť Jungheinrich s požiadavkou navrhnutia a zrealizovania skladového priestoru s čo najväčšou hustotou naskladňovaných jednotiek.

Continental Automotive Systems Slovakia so sídlom vo Zvolene je lídrom v rámci segmentu hydraulické brzdové systémy. Jeho súčasťou je úspešné, rýchlo expandujúce výskumno-vývojové centrum. Viac ako 200 inžinierov a špecialistov pracuje na aplikačnom vývoji brzdových systémov pre budúce modely áut pre renomovaných svetových výrobcov. Aj preto sa firma ešte v roku 2016 obrátila na spoločnosť Jungheinrich, aby jej navrhol a zrealizoval dve plnoautomatické paletové silá vo Zvolene.

Joerg Rosenland
Head of plant supply chain management Continental Automotive Systems Slovakia

„Hovoríme o vytvorení moderného pracoviska, ktoré zvyšuje efektivitu práce v našom závode. “ 

Impozantné parametre automatických paletových skladov

Hlavnou motiváciou Continental Automotive Systems Slovakia bola snaha o efektívne využitie maximálnej dostupnej stavebnej výšky, nakoľko skladová kapacita konvenčných skladov by nepokryla jej potreby. Jungheinrich priniesol viacero návrhov, ako sa vysporiadať s potrebami zákazníka. Medzi ne patrilo riešenie skladu s veľmi úzkymi uličkami s použitím systémových vozíkov EKX 516. Takýto systém už Continental Automotive System Slovakia niekoľko rokov využíval, takže si bol vedomý jeho výhod i limitov. Zákazník si v decembri 2017 vybral technológiu paletového sila (HBW/ASRS). Práce na dvoch plne automatických paletových skladov začali v januári 2018. Do prevádzky boli uvedené o rok neskôr.

Parametre a možnosti skladov sú impozantné. V prípade SILO 1 sa zabezpečilo, aby sklad odliatkov dosiahol kapacitu pre 8 628 paliet, pričom jeho rozmery sa ustálili pri číslach 60 metrov x 24,5 metra x 27 metrov. Obsluhujú ho tri žeriavové zakladače. SILO 2, určený ako sklad pre komponenty a hotové výrobky, je väčší. Cieľom bolo dosiahnuť uskladnenie 9 690 paliet a zapojiť do práce 5 žeriavových zakladačov. Rozmery skladu získali parametre 86 metrov x 23 metrov x 28 metrov. Regálové systémy sú v konfigurácii s jednou, aj s dvojitou hĺbkou zakladania paliet. Na stavbu regálovej konštrukcie sa použilo takmer 1000 ton ocele.

Sklady sú podľa Mariana Jančíka, logistic systems managera spoločnosti Jungheinrich, prepojené s centrálnym riadiacim systémom, ktorý vydáva elektronické príkazy na zaskladnenie a vyskladnenie jednotlivých paliet. „Takýto sklad umožňuje nášmu klientovi byť flexibilnejší, efektívnejší, rýchlejší a lepšie sa prispôsobiť požiadavkám zákazníka.“

Foto conti 1

Jungheinrich zabezpečil výstavbu dvoch automatických paletových skladov pre Continental Automotive Systems Slovakia s kapacitou takmer 20 000 paliet. (Foto: Jungheinrich)

Maximalizácia skladových potrieb zákazníka

Z technického hľadiska spĺňajú obe silá všetky kritériá, ktoré Continental Automotive Systems Slovakia potreboval aj požadoval od spoločnosti Jungheinrich. „Z časového hľadiska bola realizácia náročná, aj preto došlo v rámci celého projektu k určitému meškaniu. Bola to výzva tak pre nás, ako aj pre spoločnosť Jungheinrich, aby sme spoločne zabezpečili nielen realizáciu, ale aj stabilnú prevádzku systémov 24 hodín každý deň v týždni, čo je kľúčové pre nepretržitú výrobu a vývoz pre zákazníkov. Treba podotknúť, že ide vlastne o prvý takýto projekt na Slovensku. Sme hrdí na to, že sme všetko úspešne dokončili,“ hovorí Joerg Rosenland, head of plant supply chain management Continental Automotive Systems Slovakia.

Inštalácia dokazuje, že automatické paletové silá sú atraktívnymi riešeniami aktuálnych skladových potrieb zákazníka. Medzi ich prednosti patria efektívne využitie podlahovej plochy, možnosť stavby regálovej konštrukcie až do výšky 45 metrov či vysoká miera úspor personálnych nákladov. Nezabúdajme na schopnosť využitia inak nevyužiteľného vertikálneho skladového priestoru, ako ani na zlepšenú ergonómiu a bezpečnosť, čo vedie aj k zvýšeniu priepustnosti systému. Výhodou je navyše menej pracovných obmedzení z dôvodu nedostatku pracovných síl, zvýšená presnosť v manipulácii s paletami, nízka miera chybovosti či celková finančná efektivita voči ostatným riešeniam s rovnakým počtom skladovaných jednotiek.

foto conti 2

Z technického hľadiska spĺňajú obe silá všetky kritériá, ktoré Continental Automotive Systems Slovakia potreboval i požadoval od spoločnosti Jungheinrich. (Foto: Jungheinrich)

Zníženie nákladov elimináciou externých skladov

Podľa Joerga Rosenlanda k prednostiam automatických paletových skladov patrí eliminácia externých skladov, zabezpečenie automatizácie materiálového toku v rámci projektov pod štítkom „Model Plant Industry 4.0“ pre Continental Automotive Systems Slovakia, ako aj lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov. „Hovoríme o vytvorení moderného pracoviska, ktoré zvyšuje efektivitu práce v našom závode. Naša spoločnosť mieni naďalej pokračovať v automatizovaní tak materiálových, ako aj informačných tokov. Digitalizácia je totiž základom dostupnosti údajov aj pre zlepšenie všetkých procesov,“ dodáva Joerg Rosenland.

Ako podotýka Tomáš Pavlík, material flow manager spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia, aktuálne riešenie jednoznačne patrí do 21. storočia. „Výstavba skladov zabezpečila optimalizáciu v našom skladovom hospodárstve, s cieľom znížiť náklady za skladovanie materiálov v externých priestoroch na nulu.“

Tomáš Pavlík
Material flow manager spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia

„Výstavba skladov zabezpečila optimalizáciu v našom skladovom hospodárstve, s cieľom znížiť náklady za skladovanie materiálov v externých priestoroch na nulu.“

Aké sú odporúčania Jungheinrich pre zákazníkov, ktorí majú podobné potreby ako Continental Automotive Systems Slovakia? V prvom rade, aby plánovali takéto projekty s dostatočným predstihom. Predmetné sklady sú výhodné pre firmy so stabilným business plánom a so zavedenými procesmi. Pri realizácii stavby automatických paletových skladov treba zabezpečiť vysoký stupeň súčinnosti dodávateľov a včasné zapojenie IT špecialistov. „Partneri by mali taktiež zvážiť pre väčšiu efektivitu počítačovú simuláciu plánovaného systému, aby sa predišlo prípadným neskorším komplikáciám,“ zdôrazňuje Marian Jančík s tým, že sa nemá zabudnúť na vysoký stupeň súčinnosti zákazníka a generálneho dodávateľa. Ako dodáva, treba počítať aj s možnými obmedzeniami pri danej lokalite a inými externými podmienkami, napríklad zabezpečením potrebných dokumentácii v spolupráci s leteckým úradom. Napokon je nevyhnutné vždy brať do úvahy špecifiká geo podložia.

Video - ako prebehla výstavba.Video - prínos pre spoločnosť Continental.


Foto Conti 3


Máte otázky?