+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Fáza Solupharm
Vyššia efektivita v sklade

Automatizovaná intralogistika garantuje procesnú bezpečnosť

Automatizované riešenie intralogistiky pre spoločnosť Solupharm v Melsungene ponúka vysoký stupeň flexibility, procesnej spoľahlivosti a zvýšenej efektivity.

Toto automatizované riešenie intralogistiky v súlade so smernicami GMP pre spoločnosť Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH v Melsungene ponúka vysoký stupeň flexibility a procesnej bezpečnosti, čím zároveň zvyšuje efektivitu skladu.

Spoločnosť Solupharm sa špecializuje na výrobu sterilných injekčných a infúznych prípravkov. Z tohto dôvodu sa pri budovaní automatického skladu museli zohľadniť požiadavky náležitej výrobnej praxe (Good Manufacturing Practices, GMP).

Flexibilita a nulová byrokracia

Spoločnosť Solupharm na zvýšenie skladovej kapacity investovala do skladu s úzkymi uličkami s dvoma automatickými regálovými zakladačmi. Regálové zakladače ETXa sú navrhnuté na 25 dvojitých cyklov za hodinu. Svoje objednávky spracúvajú v dvoch uličkách, z ktorých každá má dĺžku 35 metrov. 

Modely ETXa naskladňujú a vyskladňujú tovar do maximálnej výšky šesť metrov. Napájané sú otvorenými prípojnicami umiestnenými na regáloch. To zaručuje dostupnosť 24 hodín denne, sedem dní v týždni, bez prestávok na nabíjanie alebo výmenu batérií.

Automatický regálový zakladač v sklade s úzkymi uličkami

Systém riadenia skladu od spoločnosti Jungheinrich (Warehouse Control System, WCS) ponúka spoľahlivosť procesu a zvýšenú efektivitu. Vďaka tomu sa možnosť zámeny tovaru a cenovo nákladných nakládok drahých tovarov od spoločnosti Solupharm konečne stáva minulosťou. 

Systém ERP zaznamenáva pohyby tovaru a iniciuje intralogistické procesy. Systém ERP následne nahlasuje objednávky na prepravu paliet do systému WCS, zatiaľ čo WCS priraďuje skladové objednávky automatickým regálovým zakladačom cez bezdrôtovú sieť WLAN. 

Vďaka tomu je možné pracovať 24 hodín denne 7 dní v týždni bez prestávky a bez nutnosti prideľovať ďalších zamestnancov na nočnú pohotovostnú službu. Zamestnanci sú tým pádom odbremenení a môžu sa venovať iným administratívnym činnostiam.

Spolu s týmto riešením prichádza aj inštalácia núdzového prístupu do skladu s úzkymi uličkami. Ak sa vyskytne neočakávaná porucha, sklad je možné ovládať aj pomocou manuálnych zariadení.

Dr. Tobias Schönberg
Manažér výrobného skladu

„Ak budeme v budúcnosti potrebovať vyššie kapacity, budeme pripravení. Sklad je navrhnutý tak, aby ho bolo možné ľahko rozšíriť.“

Zákazkové riešenie s možnosťou rozšírenia

Výsledkom je na mieru šité a na budúcnosť pripravené komplexné riešenie s potenciálom na ďalšie rozširovanie. Ak budú v budúcnosti potrebné vyššie úrovne priechodnosti, sklad možno jednoducho rozšíriť o ďalšie regálové zakladače.

Riešenie pre vyššiu efektívnosť v sklade – vrátane vyššej spoľahlivosti procesov a prípravy na budúce výzvy.

Máte otázky?