Stage Automatický sklad drobných súčiastok
Väčší výkon a flexibilita pre istejšiu budúcnosť

Automatický paletový sklad

Vysoká rýchlosť a precíznosť naskladňovania a vyskladňovania sú v automatickom paletovom sklade alfou a omegou. Iba pomocou zariadení, ktoré sú optimálne prispôsobené vášmu skladu, možno dosiahnuť najvyšší výkon pri prekládke tovaru za súčasného maximálneho využitia priestorových kapacít.

Zvýšenie výkonu v automatickom paletovom sklade

Ak chcete mať vysoký výkon pri prekládke tovaru, rozhodujúcim faktorom je pritom rýchlosť a efektivita. Automatické paletové sklady ukážu svoje silné stránky práve v prípadoch, keď potrebujete vo viaczmenovej prevádzke (až do 24 hod. denne) a/alebo v obmedzenom priestore skladovať a prekladať veľké množstvá tovarov. Pritom musia v dokonalej súhre pracovať komponenty regálového systému, softvéru a použitého zariadenia. Preto by ste plánovanie a realizáciu svojho automatického paletového skladu mali prenechať skúsenému expertovi, ako je spol. Jungheinrich.

Využitie priestoru na najvyššej úrovni

Automatické paletové sklady možno realizovať ako montované sklady alebo ako voľne stojace silo až do výšky 45 m. Vďaka tomu je zabezpečená extrémne vysoká úroveň využitia priestoru. Regálové miesta na palety, mriežkové boxy a individuálne nosné systémy dokážu udržať náklady až do hmotnosti 7,5 t. Tieto sklady sú vhodné pre takmer všetky typy tovarov, a to vďaka rôznym vyhotoveniam a v jednoduchej, dvojitej alebo viacnásobnej hĺbke. Tiež ich ponúkame vo forme skladov s normálnou teplotou, skladov s regulovanou teplotou alebo mraziarenských skladov až do teploty -35 °C.

Najlepšie riešenie pre vaše potreby 

Automatické paletové sklady sú také individuálne, ako vaše požiadavky. V závislosti od množstva faktorov ich možno prevádzkovať pomocou rôznych druhov ovládacích zariadení. S cieľom nájdenia riešenia, ktoré by optimálne zodpovedalo vašim požiadavkám, budeme spolu s vami analyzovať vaše tovarové a prepravné štruktúry a pracovné procesy, na základe čoho vypracujeme vhodný skladový koncept pre vaše potreby.

Vysokoregálové zakladače: Výkonní pomocníci v automatizovanom paletovom sklade

Základom našich automatizovaných vysokoregálových zakladačov sú naše sériové vozíky, ktoré sa už mnohokrát osvedčili v praxi a do ktorých iba doplníme príslušné automatizačné a bezpečnostné komponenty. Výsledkom sú mimoriadne spoľahlivé a efektívne prepravné vozíky bez vodiča (FTF), ktoré dokážu plniť skladové úlohy až do výšky zdvihu 13 m. Automatizované vysokozdvižné vozíky so sebou prinášajú vysokú mieru dostupnosti, efektivity a výkonu vo vašom paletovom sklade. A pri nepretržitej prevádzke tiež existuje možnosť realizácie elektrického napájania pomocou napájacích koľajníc na regále. 

Regálové zakladače: Vysokorýchlostní pomocníci v automatickom paletovom sklade

V automatických paletových skladoch sa o rýchlosť vyskladňovania a naskladňovania tovarov postarajú vysokorýchlostné regálové zakladače s nosnosťami až do 7 ton. Pritom máte k dispozícii najrôznejšie prostriedky na uchopenie bremena pre rozmanité hĺbky regálových miest. Na plné využitie skladových kapacít možno použiť samomanévrovacie regálové zakladače, ktoré dokážu obsluhovať hneď niekoľko uličiek. A pri stúpajúcich požiadavkách na výkon pri prekládke tovaru bude časom do existujúceho skladového systému možné integrovať aj ďalšie zariadenia. 

Máte otázky?