jungheinrich_spoluucast
Akcia platí od 15.6. do 31.8.2020

Zaplatíme spoluúčasť za Vás!

Prevádzkujete vysokozdvižné vozíky Jungheinrich cez prenájom alebo cez operatívny leasing? Vznikla Vám na vysokozdvižnom vozíku poistná udalosť?  Máme pre Vás riešenie!


Nahláste poistnú udalosť servisu Jungheinrich a my sa o zvyšok postaráme. Zaplatíme spoluúčasť za Vás!

Podmienky akcie:

 • Pri oprave nad 600 € bez DPH Jungheinrich hradí 100% spoluúčasť
 • Vyrovnanie prebehne formou dobropisu z fakturovanej sumy
 • Vozík je havarijne poistený v čase nahlásenia poistnej udalosti
 • Akcia neplatí pre zmluvy RFM

Benefity:

 • Ušetríte náklady na spoluúčasť
 • Zlepšíte technický stav flotily vysokozdvižných vozíkov
 • Predídete neočakávaným výpadkom techniky
 • Obhliadka do výšky škody 4000 € technikom Jungheinrich priamo u Vás

Požadované doklady pri nahlásení poistnej udalosti:

 • Hlásenie poistnej udalosti (tlačivo od poisťovne)
 • Hlásenie o škode
 • Vnútropodnikový zápis o škode
 • Fotokópia preukazu obsluhy oprávnenia viesť motorové vozíky
 • Osvedčenie o technickom preukaze / evidenčná karta vysokozdvižného vozíka
 • Prehlásenie, že je vinník kmeňovým zamestnancom

Pre korektné spracovanie poistnej udalosti je potrebná spolupráca zo strany zákazníka pri vypísaní a potvrdení vyššie uvedených dokladov.


Získajte ďalšie informácie. Skontaktujte nás.

Máte otázky?