+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Vjazdový regál

Vjazdový/prejazdový regál

  • Kompaktné skladovanie so systémom
  • Vysoký stupeň využitia priestoru
  • Možnosť ľahkého rozšírenia
  • Mimoriadne vhodný pre sezónne sklady
  • Vhodný pre veľké množstvá tovaru rovnakého výrobku

Vjazdový/ prejazdový regál

Pri vjazdových a prejazdových regáloch sa viacero skladovacích jednotiek skladuje za sebou do hĺbky regálu na dvoch priechodných nosníkových pároch. Pri nakladaní/vykladaní sa musí dodržiavať cyklus na pole regála zhora nadol (alebo opačne). Pozemné dopravníky majú možnosť zasunúť sa do poľa regálov. Pri vjazdovom regáli je možná obsluha regála iba zo strany (metóda Lifo). Naopak prejazdný regál sa môže nakladať z jednej strany a zároveň vykladať z protiľahlej strany (metóda Fifo). Výkon prejazdových regálov pri prekládke je preto oproti vjazdovým regálom vyšší.

Vlastnosti

Podobné výrobky

Máte otázky?