+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Priechodný regál
  • Najlepšie využitie priestoru pre metódu Fifo
  • Optimálne využitie priestoru prostredníctvom dynamického blokového skladovania
  • Rozdelenie plnenia a odoberania
  • Skracujú sa vnútropodnikové prepravné trasy
  • Optimálna kontrola údajov o trvanlivosti, šaržiach a výrobných sériách

Priechodný regál

Prechodové regálové systémy pracujú podľa metódy Fifo pre drobné súčiastky, resp. balíky každého usporiadania veľkosti. Valčekové dráhy zabezpečujú samostatné postúpenie uskladneného tovaru k miestu odberu. Prísne dodržiavanie poradia zaručuje, že v prechodovom sklade žiadnemu tovaru nevyprší trvanlivosť. Táto mimoriadne kompaktná forma skladovania zásob je zárukou extrémne krátkej dráhy pri príprave tovaru. Jasné rozdelenie navyše pomáha predísť chybám.

Vlastnosti

Podobné výrobky

Máte otázky?