+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Priechodný regál
  • Najlepšie využitie priestoru pre metódu Fifo
  • Optimálne využitie priestoru prostredníctvom dynamického blokového skladovania
  • Rozdelenie plnenia a odoberania
  • Skracujú sa vnútropodnikové prepravné trasy
  • Optimálna kontrola údajov o trvanlivosti, šaržiach a výrobných sériách

Priechodný regál

Prechodové regálové systémy pracujú podľa metódy Fifo pre drobné súčiastky, resp. balíky každého usporiadania veľkosti. Valčekové dráhy zabezpečujú samostatné postúpenie uskladneného tovaru k miestu odberu. Prísne dodržiavanie poradia zaručuje, že v prechodovom sklade žiadnemu tovaru nevyprší trvanlivosť. Táto mimoriadne kompaktná forma skladovania zásob je zárukou extrémne krátkej dráhy pri príprave tovaru. Jasné rozdelenie navyše pomáha predísť chybám.

Vlastnosti

Máte otázky?