+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Vývoj softvéru
More možností

Vývoj softvéru

Naše softvérové riešenia sú špeciálne prispôsobené vašim potrebám.

Odkedy spol. Jungheinrich v 60. rokoch 20. storočia začala s používaním elektroniky vo svojich elektricky poháňaných vysokozdvižných vozíkoch, vývoj tejto technológie značne pokročil. Hlavnými hnacími silami je neustále sa rozvíjajúca miniaturizácia konštrukčných dielov a ďalší vývoj mikroprocesorovej techniky. S tým je spojené celé more možností, z čoho vyplávajú neustále komplexnejšie hardvérové aj softvérové funkcie.

Vývoj nato potrebných softvérových riešení sa pritom pohybuje v neustále náročnejších rámcových podmienkach. Neustále narastajúci rozsah funkcií, súhra najrôznejších riadiacich prístrojov a najvyššie nároky na bezpečnostné záležitosti za zachovania maximálnej spoľahlivosti sú v zdanlivom rozpore s krátkymi časovými obdobiami na vývoj a dlhými cyklusmi životnosti produktov.

Na tomto progresívnom poli zrealizujeme spoločne s vami softvérové riešenia prispôsobené špeciálne vašim požiadavkám.

Do nášho spektra služieb patria predovšetkým:

  • Analýza a na želanie špecifikácia technického celkového systému s rozsiahlym využitím systémového inžinierstva
  • Vývoj v rámci modelu V prispôsobeného mnohými agilnými prvkami
  • Softvérové riešenia pre aplikácie relevantné z hľadiska bezpečnosti vrátane kompletnej dokumentácie
  • Použitie najmodernejších nástrojov na báze modelov
  • Základný softvér, ktorý je perfektne prispôsobený existujúcim riadeniam
  • Rozsiahly a neustále sa rozrastajúci modulový stavebnicový softvérový systém
  • Regulačno-technické riadiace koncepty, ktoré v kombinácii s elektrickými strojmi znamenajú energetický štandard v oblasti vysokozdvižných vozíkov
  • Nezávislé testovacie oddelenie na zabezpečovanie kvality softvéru
  • Softvér výlučne „Made in Germany"

Mimoriadny dôraz pritom kladieme vždy na rozpočtový rámec, dôsledné zameranie na priemyselné štandardy a dodržanie platných noriem.

Dôverujte nášmu portfóliu úspešne zrealizovaných riešení.

Máte otázky?