+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Motory
Inovatívne, efektívne a šité na mieru

Motory

Ako jeden z vedúcich výrobcov v tejto oblasti pre vás vyvíjame aj individuálne riešenia.

Elektromobilita nielen pre vysokozdvižné vozíky

V našom vývojovom centre pre elektromotory a technológie pohonov vyvíjame náročné projekty v oblasti elektromobility. Pritom sa aktívne angažujeme aj v aplikovanom výskume formou spolupráce s rôznymi univerzitami. S cca 300 zamestnancami a ročnou produkciou až 500 000 elektromotorov, resp. elektrických pohonov, patríme v oblasti spolupráce s našimi partnerskými spoločnosťami k celosvetovo najaktívnejším výrobcom elektromotorov.

Všetky typy motorov v elektrickom vyhotovení

Naše portfólio zahŕňa motory pohonu a pojazdu, ktoré vozíky poháňajú prevodovkou, až po hydraulické a čerpadlové motory na pohon ozubeného čerpadla najrôznejších výrobcov. Navyše vyvíjame riadiace motory pre riadenia „Steer by wire“ alebo na podporu riadenia. Ako dodávateľ systémových riešení dokážeme realizovať aj kompletné pohonné jednotky s riadením, displejom, postrojom, stavidlom, prevodovkou, riadením a kolesom.

Pripravení na budúcnosť so synchrónnymi reluktančnými motormi

V našom novo vyvinutom synchrónnom reluktančnom motore sa spája vysoký výkon a energetická efektivita synchrónnych motorov s nákladovými a údržbovými výhodami trojfázových asynchrónnych motorov. Pri používaní novej motorovej technológie možno cca 93 percent energie premeniť na výkon, takže sa energetické straty znižujú na polovicu a spotreba energie sa ešte raz výrazne znižuje, a to pri výrazne vyššom výkone vozíka.

Máte otázky?