+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Changes in the Board of Management
12/18/2019

Zmeny v správnej rade


Dr. Klaus-Dieter Rosenbach opustí spoločnosť koncom marca 2020

Konsolidácia správnej rady z piatich na štyri divízie


Jungheinrich AG ohlasuje zmeny v správnej rade: Dr. Klaus-Dieter Rosenbach, člen správnej rady pre logistické systémy na vlastnú žiadosť predčasne opúšťa spoločnosť. Pretože jeho súkromné plány sa zo zdravotných dôvodov zmenili, požiadal Dr. Rosenbach dozornú radu o predčasné ukončenie jeho zmluvy k 31. marcu 2020. V opačnom prípade by jeho zmluva skončila koncom roka 2021 

Dr. Rosenbach  nastúpil do spoločnosti Jungheinrich AG v roku 1991 po tom, ako získal doktorát zo strojníctva na univerzite v Hannoveri. Po pôsobení v početných vedúcich pozíciách vo vývoji a výrobe prevzal v roku 2001 manažment  výrobných závodov Jungheinrich v Norderstedte a Lüneburgu. V roku 2008 ho vymenovali do správnej rady pre strojníctvo v spoločnosti Jungheinrich AG. Vo veku 61 rokov s doktorátom v odbore strojníctvo bol zodpovedný za logistické systémy od roku 2015.

Hans-Georg Frey, predseda dozornej rady, hovorí: „Dr. Klaus-Dieter Rosenbach po tri desaťročia výrazne prispieval k úspešnému rozvoju spoločnosti Jungheinrich a po celý ten čas mi bol verným a spoľahlivým spoločníkom. Jeho odchod je pre nás všetkých veľkou osobnou aj profesionálnou stratou. Jeho rozhodnutie rešpektujeme, hoci nás hlboko zarmucuje. V mene predstavenstva vyjadrujú obe akcionárske rodiny, Lange a Wolf, a správna rada úprimnú vďaku a úctu za jeho mimoriadnu prácu. Po opustení Jungheinrichu mu želáme len to najlepšie.“

Dr. Lars Brzoska, predseda správnej rady dodáva: „Mal som to potešenie úzko a úspešne spolupracovať s Dr. Klausom-Dieterom Rosenbachom v rámci správnej rady takmer šesť rokov. Po celý ten čas som si veľmi vážil jeho mimoriadnu oddanosť voči spoločnosti Jungheinrich a pozoruhodné technické znalosti. Jeho odchod zarmucuje každého z nás.“

Dozorná a správna rada sa rozhodla, že po odchode Dr. Rosenbacha sa správna rada zmenší z piatich na štyri divízie s platnosťou od apríla 2020. Pani Sabine Neuß preberie od predsedu správnej rady Dr. Larsa Brzosku zodpovednosť za strojnícku divíziu od 1. januára 2020.  

Máte otázky?