+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
JH valne zhromazdenie fotka
05/11/2023

Výročné valné zhromaždenie spoločnosti Jungheinrich 2023

Na dnešnom výročnom valnom zhromaždení spoločnosť Jungheinrich informovala o náročnom, ale predovšetkým veľmi úspešnom finančnom roku 2022. Bola navrhnutá dividenda vo výške 0,68 EUR na prioritnú akciu a 0,66 EUR na kmeňovú akciu.

Dnes sa v Hamburgu konalo výročné valné zhromaždenie spoločnosti Jungheinrich AG. Predseda predstavenstva Dr. Lars Brzoska sa obzrel za úspešným finančným rokom 2022 – rokom rastu, ktorý bol udržateľný vo všetkých smeroch. „Spoločnosť Jungheinrich uzavrela finančný rok 2022 s výnimočnými výsledkami. Aktuálny rok mal silný začiatok a s optimizmom vzhliadame k budúcemu roku 2023,“ povedal Brzoska. Predseda predstavenstva vyjadril vďaku všetkým zamestnancom spoločnosti Jungheinrich, ktorí sa svojím výnimočným nasadením postarali o fantastické výsledky spoločnosti. Napriek veľkej hospodárskej a geopolitickej neistote očakáva skupiny Jungheinrich v roku 2023 ďalší ziskový rast. Akcionári sa riadili odporúčaním predstavenstva a dozornej rady na výplatu dividend za finančný rok 2022 vo výške 0,68 EUR na prioritnú akciu a 0,66 EUR na kmeňovú akciu.

Ku dňu ukončenia dnešného valného zhromaždenia odstúpil z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Jungheinrich Hans Georg Frey. Funkciu predsedu dozornej rady spoločnosti Jungheinrich zastával od roku 2019. Predtým bol Frey 12 rokov predsedom predstavenstva skupiny. Frey v septembri 2022 oznámil, že odstupuje z funkcie, aby sa mohol viac venovať svojej rodine a iným projektom. Wolff Lange, zastupujúci rodiny akcionárov, ocenil Freyov prínos pre skupinu Jungheinrich. Výročné valné zhromaždenie zvolilo za nového člena dozornej rady Rolfa Najorka. Rolf Najork, narodený v roku 1961 v nemeckom Bergisch Gladbachu, bol od roku 2019 do konca roku 2022 konateľom spoločnosti Robert Bosch GmbH a od roku 2016 do augusta 2022 generálnym riaditeľom spoločnosti Bosch Rexroth AG. Do kontrolného výboru spoločnosti Jungheinrich bola zvolená aj Kathrin Elisabeth Dahnke po tom, ako bola na základe rozhodnutia súdu vymenovaná do dozornej rady od decembra 2022. Táto ekonómka narodená v roku 1960 bola v rokoch 2010 až 2014 finančnou riaditeľkou spoločnosti DMG Mori AG a v súčasnosti zastáva ďalšie funkcie v dozornej rade spoločností Knorr-Bremse AG, B. Braun SE a Aurubis AG. Rolf Najork bol zvolený za predsedu dozornej rady na zasadnutí členov dozornej rady, ktoré sa konalo bezprostredne po výročnom valnom zhromaždení. Dozorná rada opäť vymenovala Kathrin Elisabeth Dahnkeovú za predsedníčku finančného a kontrolného výboru spoločnosti Jungheinrich AG.


Máte otázky?