+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Balance sheet press conference 2021
03/26/2021

Prognóza na rok 2021

Úspechy spoločnosti Jungheinrich za rok 2020 a optimistické vyhliadky na finančný rok 2021


• Objednávky a výnosy na úrovni 3,8 miliardy EUR

• EBIT 218 miliónov EUR

• Zavedenie novej podnikovej stratégie 2025+

• Bonus proti koronavírusu: vďaka zamestnancom za vynikajúcu prácu počas krízy

• Návrh na dividendu vo výške 0,43 EUR na jednu prioritnú akciu

• Prognóza výnosov, prichádzajúcich objednávok a EBIT na rok 2021 oproti predchádzajúcemu roku vzrástla


Napriek hospodárskemu poklesu spôsobenému koronakrízou sa spoločnosti Jungheinrich podarilo uzavrieť finančný rok 2020 s lepšími výsledkami, aké boli pôvodne predpokladané na začiatku pandémie.

„Vzhľadom na zložitejšie všeobecné a trhové podmienky, spôsobené pandémiou COVID-19 sme spokojní s minuloročnými obchodnými výsledkami. Vďaka včas prijatým opatreniam na zníženie nákladov, zvýšenie efektívnosti a zabezpečenie našej likvidity sa nám podarilo úspešne obmedziť negatívny dopad pandémie na naše obchodné aktivity. Za skutočnosť, že sme boli schopní dosiahnuť taký výsledok v roku, ktorý bol poznačený najväčšou zdravotnou a hospodárskou krízou od druhej svetovej vojny, vďačíme mimoriadnemu nasadeniu našich zamestnancov,“ vysvetľuje predseda predstavenstva Jungheinrich, Dr. Lars Brzoska.

„Najmä v čase hospodárskych ťažkostí je obzvlášť dôležitá silná bilancia a vysoká likvidita, aby bolo možné implementovať všetky potrebné strategické opatrenia a zaručiť finančnú nezávislosť skupiny,“ vysvetľuje Dr. Volker Hues, člen predstavenstva za úsek financií.

Úspešné zvládnutie koronavírusu

 „Vďaka veľkej obetavosti našich zamestnancov sa naši zákazníci vždy mohli spoľahnúť na spoločnosť Jungheinrich, a to najmä v kritických odvetviach, ako sú logistika, veľkoobchod, potraviny a farmaceutické výrobky. Naši kolegovia sa stali našimi „žltými hrdinami“. V spoločnosti Jungheinrich sme na tento tím hrdí a sme si istý, že bude aj naďalej zvládať všetky nové výzvy a v budúcnosti dosahovať ešte lepšie výsledky,“ hovorí Dr. Brzoska.

Ako poďakovanie všetkým zamestnancom za mimoriadne nasadenie a ako uznanie nadmernej záťaže spôsobenej krízou, vyplatila spoločnosť Jungheinrich svojim zamestnancom na konci roka špeciálny bonus v celkovej výške 13,5 milióna EUR.

Nová podniková stratégia 2025+

V novembri 2020 predstavila verejnosti spoločnosť Jungheinrich svoju novú podnikovú stratégiu 2025+. V nasledujúcich rokoch sa spoločnosť Jungheinrich zameria na zvýšenie ziskovosti, efektívnosti a udržateľnosti.

„Naším zámerom je byť dlhodobo prvou voľbou našich zákazníkov a ponúknuť im pridanú hodnotu prostredníctvom pokrokových riešení a technológií. Zároveň ako skupina chceme pomôcť pri formovaní ekonomického, ekologického a sociálneho rozvoja. Aby sme to dosiahli, robíme spoločnosť Jungheinrich ziskovejšou, efektívnejšou a udržateľnejšou,“ vysvetľuje Dr. Lars Brzoska.

Prognóza a vyhliadky na rok 2021

Vzhľadom na pozitívny vývoj na trhu v posledných mesiacoch a prognózu MMF, podľa ktorej má prísť k nárastu globálnej ekonomiky v súčasnom roku na úrovni 5,5%, Jungheinrich očakáva, že svetový trh so zariadeniami na manipuláciu s materiálmi bude v roku 2021 naďalej rásť na úrovni stredného až vysokého jednociferného percentuálneho pásma. Pre svoj hlavný trh v Európe očakáva stredný jednociferný nárast.

Všetky predpovedané hodnoty sa vzťahujú na organický rast. Napriek zahájeniu očkovacích kampaní pretrvávajú nejasnosti týkajúce sa ďalšieho šírenia koronavírusu a súvisiaceho vplyvu na dopyt a dodávateľské reťazce zákazníkov. Prognóza je založená na predpoklade, že pandémia COVID-19 nepovedie v priebehu roka k lockdownu, ktorý by bol rozsiahlejší ako ten v roku 2020, alebo dokonca k zatvoreniu elektrární, a že dodávateľské reťazce zostanú nedotknuté. Opatrenia na zabezpečenie našej schopnosti dodávať produkty a služby budú platiť aj naďalej.

„Krízový rok 2020 bol neobyčajným testom pre nás všetkých – v profesionálnom aj súkromnom živote. Vďaka našej silnej pozícii sme ho úspešne zvládli. Dokázali sme, že Jungheinrich je pevný a dokáže prekonávať krízové situácie. Hoci súčasný rok prináša v súvislosti s koronavírusom ďalšiu neistotu, vhľadom na očakávaný pozitívny vývoj na trhu si zachovávame optimizmus. Sústredíme sa na rast nášho zisku, zvyšovanie našej efektívnosti a úspešnú implementáciu našej stratégie,“ hovorí Dr Brzoska.


 

2020

2019

Zmena
%

Objednávky 

(počet)

111,400

121,900

-8.6

Objednávky 

(mil. EUR )

3,777

3,922

-3.7

Príjmy

(mil. EUR)

3,809

4,073

-6.5

EBIT 

(mil. EUR)

218

263

-17.1

EBIT ROS

(%)

5.7

6.4

-

EBT 

(mil. EUR)

200

242

-17.4

EBT ROS

(%)

5.3

5.9

-

Zisk alebo strata

(mil. EUR)

151

177

-14.7

Kapitálové výdavky

(mil. EUR)

75

157

-52.2

Výdavky na výskum a vývoj

(mil. EUR)

89

86

3.5

Počet zamestnancov

(31/12)

18,103

18,381

-1.5


Máte otázky?