+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
eco vadis picture
ecovadis 2021

Platinový certifikát pre firemnú zodpovednosť

Platinový certifikát za firemnú zodpovednosť: Jungheinrich medzi najlepšími spoločnosťami na svete s trvalo udržateľným rozvojom

  • Spoločnosť Jungheinrich patrí medzi „1 %“ najlepších spoločností na svete s trvalo udržateľným rozvojom
  • Nadpriemerné výsledky v oblasti ochrany životného prostredia, ľudských práv a trvalo udržateľného obstarávania
  • Ocenenie za transparentný záväzok k udržateľnosti

Jungheinrich dodržiava svoju firemnú zodpovednosť tak, ako máloktorá iná spoločnosť. Táto snaha skupiny bola ocenená najvyšším platinovým certifikátom trvalo udržateľného rozvoja od ratingovej agentúry EcoVadis. EcoVadis ako jedna z popredných svetových inštitúcií hodnotiacich firemnú zodpovednosť udeľuje platinový status len najúspešnejšiemu jednému percentu najlepších certifikovaných spoločností. EcoVadis analyzovala trvalo udržateľný rozvoj celkovo viac ako 85 000 spoločností.

Dr. Lars Brzoska, predseda predstavenstva spoločnosti Jungheinrich AG, povedal: „Jungheinrich vytvára trvalo udržateľnú hodnotu. Pre nás ako rodinnú spoločnosť to konkrétne znamená, že spájame sociálnu a ekologickú zodpovednosť so ziskovým  rastom. Tento obraz nás vedie k formovaniu intralogistiky a skladov budúcnosti. Platinový certifikát EcoVadis je pre nás veľkým vyznamenaním a, samozrejme, záväzkom k tomu, aby sme pokračovali v doterajšom kurze aj v budúcnosti.“

EcoVadis uvádza ako dôvod udelenia platinového certifikátu spoločnosti Jungheinrich jej rozsiahle opatrenia v oblasti trvalo udržateľného rozvoja najmä v kategóriách životného prostredia, pracovných a ľudských práv a  trvalo udržateľného obstarávania. Spoločnosť Jungheinrich sa napríklad už pred rokmi zaviazala dodržiavať vlastný pracovný kódex vo všetkých svojich obchodných jednotkách v 40 krajinách po celom svete. Skupina sa tiež prihlásila k Parížskej klimatickej dohode s cieľom udržať otepľovanie na hodnote 1,5 stupňa Celzia a taktiež ohlásila svoj zámer dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. V tomto kontexte sa skupina Jungheinrich pripojila k renomovanej iniciatíve Science Based Targets. Skupina už vo všetkých svojich nemeckých závodoch využíva výlučne ekologickú elektrickú energiu. V súčasnosti prebieha konverzia zahraničných pobočiek a závodov. Spoločnosť zároveň začala vybavovať vybrané pracoviská fotovoltaickými systémami na výrobu vlastnej solárnej energie.

Súčasné hodnotenie je už tretím ocenením od inštitúcie EcoVadis v rade. Jungheinrich už získal zlaté certifikáty v rokoch 2019 a 2020. Spoločnosť bude aj v budúcnosti dôsledne presadzovať svoje záväzky  v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Ďalším krokom bude ďalšie rozšírenie princípov trvalo udržateľného rozvoja  v procese produktového vývoja a zintenzívnenie spolupráce s dodávateľmi.

Viac informácii o platforme EcoVadis pre hodnotenie trvalo udržateľného rozvoja: https://www.ecovadis.com/.

Máte otázky?