Stage Teaser Corona
Jungheinrich reaguje na Koronavírus

Opatrenia prijaté na ochranu zamestnancov a zákazníkov

Jungheinrich prijal opatrenia na minimalizáciu potenciálneho vplyvu koronavírusu na dodávateľské reťazce a výrobu. V centre všetkých týchto krokov je ochrana našich zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov. Tu nájdete odpovede na najdôležitejšie otázky.

Dr Lars Brzoska (predseda správnej rady) na výročnej tlačovej konferencii 2020:

„Ochrana zdravia zamestnancov a zabezpečenie schopnosti plniť úlohy sú prioritami do roku 2020. Všetci čelíme veľkej výzve, profesionálne aj v našom súkromnom živote. Chcel by som vyjadriť svoju osobnú vďaku všetkým zamestnancom, ktorí sa plne venujú svojej práci a každý deň preberajú zodpovednosť, najmä v súčasnej situácii. Všetci berieme túto situáciu vážne a včas sme zaviedli potrebné opatrenia. Som si istý, že Jungheinrich túto neobvyklú situáciu zvládne. “

21 Apríl 2020

Existujú v súčasnosti nejaké oneskorenia vo výrobe alebo dodávkach?

Naším hlavným cieľom je minimalizovať dopad súčasnej situácie na našich zákazníkov. Náš dedikovaný tím pre „dodávateľský reťazec“ preto analyzuje vývoj situácie na dennej báze, aby mohol neustále a čo najrýchlejšie reagovať. Výroba v továrňach Jungheinrich prebieha.

V dôsledku prísnejších opatrení v mnohých krajinách a následného preťaženia dopravy na mnohých prechodoch na vonkajších hraniciach, ako aj ďalších problémov, je však možné oneskorenie v dodávkach do našich závodov aj v dodávaní našich výrobkov. Každý deň intenzívne pracujeme na tom, aby sme včas analyzovali dopady a minimalizovali ich. Zákazníkov, ktorých sa oneskorenia týkajú, budeme priamo kontaktovať. Ak máte otázky týkajúce sa jednotlivých dodávok, kontaktujte svojho poradcu spoločnosti Jungheinrich.

Naša schopnosť dodávať náhradné diely je stabilná.

Ako sa Jungheinrich pripravuje na nasledujúce obdobie?

Už minulý rok sme iniciovali programy vnútornej efektívnosti, aby sme boli odolní voči hroziacemu spomaleniu hospodárstva. Keďže už bolo zavedených mnoho opatrení, bolo možné ich rýchlo implementovať. Náš globálny krízový štáb každý deň analyzuje a prispôsobuje rôzne scenáre, aby sme boli vždy pripravení čo najlepšie. Ďalej sme definovali preventívne opatrenia na zabezpečenie likvidity vzhľadom na možné stresové scenáre spôsobené pandémiou koronavírusu.

Budú sa schôdzky so zákazníkmi naďalej udržiavať?

Popredajné služby sú vždy vecou dôveryhodnosti a túto dôveru chceme naplniť aj v ťažkých časoch a za týchto neobvyklých okolností.

V dôsledku súčasného vývoja spoločnosť Jungheinrich vidí potrebu zamerať svoje popredajné služby ešte výraznejšie. Dodržiavame odporúčania orgánov a prispievame tak k zodpovednému a rizikovému riešeniu tejto situácie. Naším hlavným bodom je interakcia so zákazníkmi, čo je naše každodenná a najdôležitejšia práca.

Pokúsime sa preto v maximálnej možnej miere po konzultácii s vami prípadne odložiť nadchádzajúce stretnutia. Ceníme si vaše pochopenie, keď Vás náš zákaznícky konzultant osloví, aby sme zistili, či je možné odložiť nadchádzajúce stretnutia.

Samozrejme, budeme tu pre vás aj v núdzových situáciách alebo pri problémoch, ktoré majú výrazný vplyv na vaše podnikanie. To sa týka najmä udržiavania dôležitých dodávateľských reťazcov (ako sú supermarkety, výroba, logistika potravín a farmaceutických výrobkov). Predpokladáme, že ochrana zamestnancov je prioritou našich zákazníkov, ako je to v prípade Jungheinrich, a že naši zákazníci tiež prijímajú ochranné opatrenia.

Aké opatrenia sa prijali v súvislosti s kontaktom so zákazníkom?

V záujme ochrany našich zamestnancov a našich zákazníkov sú naši zamestnanci pravidelne informovaní o hygienických a správnych predpisoch v súlade s úradnými predpismi, aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu. Systematicky zaznamenávame presne to, kedy sú naši zamestnanci v službe so zákazníkmi, a môžeme to oznámiť, ak bude potrebné poskytnúť informácie.

Ak je zamestnanec Jungheinrich infikovaný koronavírusom alebo ak existuje podozrenie, že zamestnanec je infikovaný, musí zamestnanec okamžite zastaviť návštevy zákazníkov, až kým už nehrozí nebezpečenstvo infekcie pre tretie strany. Ihneď vás budeme informovať, ak sa dozvieme, že zamestnanci, ktorí boli s vami v predchádzajúcich dvoch týždňoch, sa nakazili alebo ak boli v predchádzajúcich dvoch týždňoch v definovaných rizikových oblastiach.

Ak máte ďalšie požiadavky na správanie našich zamestnancov, pokiaľ sú vo Vašich priestoroch, prosíme Vás, aby ste nás o tom okamžite informovali. Tieto požiadavky bezodkladne preskúmame a postúpime ich našim zamestnancom.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím neváhajte a kontaktujte zákazníckeho poradcu spoločnosti Jungheinrich.

Máte otázky?