+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
EN“50 Sustainability & Climate Leaders”
12/14/2020

„50 lídrov v oblasti ochrany životného prostredia“

Hamburg: Jungheinrich patrí medzi  „50 lídrov v oblasti udržateľnosti a ochrany životného prostredia“ 

Hamburg: Spoločnosť Jungheinrich sa zapojila do iniciatívy „50 lídrov v oblasti udržateľnosti a ochrany životného prostredia“, skupiny popredných spoločností v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti. Päťdesiat medzinárodných spoločností z rôznych odvetví , ktoré sa na kampani zúčastnili, si stanovili cieľ prevziať vedúcu úlohu v boji proti klimatickým zmenám a prispieť tak k dosiahnutiu 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov (SDGs OSN).


„Zmena klímy je v dnešnej dobe jedným z najnaliehavejších problémov. V spoločnosti Jungheinrich vnímame udržateľnosť ako našu ekonomickú, ekologickú a sociálnu povinnosť. Odráža to aj naša účasť na iniciatíve „50 lídrov v oblasti udržateľnosti a ochrany životného prostredia“. Vďaka našim energeticky efektívnym vozíkov a inteligentným riešeniam automatizácie znižujeme v intralogistike emisie CO2. Takto vytvárame udržateľné hodnoty a prispievame k spoločnému víťazstvu v boji proti zmene klímy,“ vysvetľuje Dr. Lars Brzoska, predseda predstavenstva manažmentu spoločnosti Jungheinrich AG.


Spoločnosť Jungheinrich vo svojej nedávno predstavenej Stratégií 2025+ zakotvila tému udržateľnosti v spoločnosti ešte pevnejšie a stanovila si ambiciózne ciele. Súčasťou toho je aj dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Zavedením systematického riadenia udržateľnosti v spoločnosti a v celom dodávateľskom reťazci, spoločnosť Jungheinrich definuje jasné záväzky a vytvára transparentnosť pre väčšiu udržateľnosť. Dr. Brzoska vysvetľuje: „Pre spoločnosť Jungheinrich, ktorá je rodinný podnik znamená prevzatie podnikovej zodpovednosti spojenie ziskového rastu so sociálnymi a ekologickými aspektmi. Toto sebahodnotenie nás vedie k formovaniu budúcnosti, ktoré presahuje hranice nášho odvetvia.“ V strojárskom priemysle už spoločnosť Jungheinrich patrí medzi dve percentá spoločností, ktoré sú najudržateľnejšie.


Spoločnosť Jungheinrich je na prvom mieste v oblasti energetickej efektívnosti skladovania a má vedúce postavenie vo vývoji inovatívnych energetických systémov v odvetví intralogistiky. V súčasnosti má asi 98 percent vozíkov vyrobených spoločnosťou Jungheinrich elektrický pohon. Vďaka tomu je spoločnosť Jungheinrich vo svojom odvetví na čele. Spoločnosť používa elektrické pohony už od svojho založenia v roku 1953. V súčasnosti sa na celom svete používa viac ako 1 000 000 elektrických vozíkov značky Jungheinrich. Žiadna iná spoločnosť v intralogistike sa tak dôsledne nespolieha na lítiovo-iónové batérie.  Jedna osobitná črta: Spoločnosť Jungheinrich používa chemické zloženie bunky, ktoré vo svojich batériách vlastnej výroby nevyžaduje kritickú surovinu kobalt.  Lítiovo-iónový vysokozdvižný vozík produkuje až o 52 % menej CO2 ako vozík s dieselovým motorom. Nezahŕňa to opätovné použitie batérií s dlhou životnosťou na ďalšie životné cykly.


Spoločnosť Jungheinrich vďaka priemyselnému repasovaniu svojich použitých vozíkov významne prispieva k ochrane životného prostredia. Renovácia použitých vozíkov a vytváranie dvoch, v niektorých prípadoch troch životných cyklov výrazne znižuje spotrebu surovín a energie. V porovnaní s novou výrobou sa dá takto ušetriť približne 80 percent emisií uhlíka. Repasované jazdené vozíky sú zároveň ako nové. Repasované vozíky spoločnosti Jungheinrich tak kombinujú ekonomické, technické a ekologické výhody. Vďaka vysokokvalitnej renovácií sú repasované vozíky spoločnosti Jungheinrich obzvlášť spoľahlivé a majú nízku poruchovosť.


Spoločnosť Jungheinrich je tiež priekopníkom v oblasti automatizácie a digitalizácie. Skladovacia technológia, vozíky a softvér tvoria jeden veľký celok a zabezpečujú komunikáciu, spoluprácu a vzájomné dopĺňanie sa ľudí, strojov a skladu. V malom rozsahu to demonštrujú bezobslužné vozíky (AGV) a vo veľkom automatizované sklady s regálmi s výškou viac ako 40 metrov. Automatizované riešenia robia menej chýb, vyhýbajú sa zbytočnej preprave, spôsobujú menej nehôd a významne tak prispievajú k zníženiu spotreby energie a emisií v logistike. Spoločnosť Jungheinrich spolu s partnerom vyvinula plne automatizované riešenie pre „vertikálne poľnohospodárstvo.“ Kľúčovým faktorom bolo použitie inteligentných riešení na dosiahnutie a umožnenie čo najväčšej efektívnosti a udržateľnosti v tomto novom modernom poľnohospodárstve. Vďaka nemu sa dá čerstvý šalát vypestovať aj uprostred púšte. V porovnaní s konvenčným pestovaním spotrebuje rastlina o 90 percent menej vody a vôbec nepotrebuje pesticídy.


Máte otázky?