+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Schüler

Firemná kultúra

Vyznávame kultúru, v ktorej tradične vládne dialóg a spätná väzba.

My, zamestnanci spoločnosti Jungheinrich, vyznávame hodnoty našej spoločnosti.


Dr. Friedrich Jungheinrich je nestarnúci vzor. Svojím duchom priekopníka, pragmatickosťou a zmyslom pre kolektív položil základy takmer 60-ročnej tradície našej spoločnosti.

Ľudia potrebujú ciele a hodnoty, presne tak ako spoločnosti. Náš vlastný obraz a naše ciele sú založené na podnikovej kultúre vzájomnosti. Tvorí hodnotový základ nášho konania. Naše hodnoty sú:

  • Pracovné zanietenie
  • Podnikateľské konanie
  • Integrita
  • Úcta

Tieto hodnoty vyznávame z presvedčenia. Sú predpokladom nášho úspechu a prísľubom pre našich zamestnancov a pre tých, ktorí sa nimi chcú stať. Hybnou silou našej tvorivej činnosti sú z toho vyplývajúce zásady, pevne ukotvené v hlavnej koncepcii spoločnosti.

Hlavná koncepcia spoločnosti Jungheinrich:

  • Vybudovať dôveru
  • Ísť príkladom
  • Prevziať zodpovednosť
  • Vytvárať pridanú hodnotu

Máte otázky?