+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Studierende

Čo ponúkame

U nás získavate výhody pracoviska v medzinárodnom koncerne.

Naši zamestnanci musia dostať príležitosť ďalej rozvíjať svoje silné stránky. S ostatnými môžete viesť vždy otvorený dialóg. Práve v tejto súvislosti nám zamestnanci a nadriadení pravidelne poskytujú postrehy a názory na vzájomnú spoluprácu a príslušné stanovené ciele. Len vďaka našej podnikovej kultúre dokáže naša spoločnosť úspešne rásť.

Máme pre vás, ako členov spoločnosti Jungheinrich, pripravený rozsiahly a atraktívny program ďalšieho vzdelávania. Ponúkame vám tým možnosť byť vždy po odbornej stránke „v obraze". Ide o dôležitý základ pre váš ďalší kariérny postup v tuzemsku či v zahraničí.

Keďže naše vedúce pozície radi obsadzujeme interne, cielene podporujeme naše talenty. Prijatím za člena do nášho programu manažmentu talentov získavate spätnú väzbu o vašom pôsobení a systematické, rozsiahle, ale aj individuálne rozvíjanie vášho potenciálu. Spoločne tak budujeme vašu kariéru a chceme vám dať príležitosť prevziať zodpovednosť za váš osobnostný rast.


Medzinárodný výmenný program

S medzinárodným charakterom našej spoločnosti súvisia aj špeciálne požiadavky na našich zamestnancov. Prostredníctvom nášho koncernového programu osobnostného rozvoja s názvom „Going Global with Jungheinrich" (globálne pôsobenie so spoločnosťou Jungheinrich) podporujeme medzinárodnú výmenu našich zamestnancov. V období až do šiestich mesiacov môžete zbierať medzinárodné skúsenosti v zahraničnom podniku, budovať siete a kontakty, aplikovať know-how, pomáhať pri projektoch a prípadne položiť aj základy pre dlhodobý pobyt v zahraničí.

Popri výbornej pracovnej atmosfére môžete od nás očakávať aj niekoľko doplnkových služieb, okrem iného napríklad:

  • Opatrenia pre aktívnu podporu zdravia
  • Pracovný odev pre servisných technikov
  • Príspevok na stravovanie vo väčšej miere ako vyplýva zo zákona
  • Darčeky pri pracovných aj osobných jubileách

Máte otázky?