+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage PZS electronic
Efektívne logistické riešenie pre PSZ electronic

Spoločne dokážeme čokoľvek

Elektronika na vzostupe: Popredný výrobca káblov PSZ electronic z Horného Falcka s novým poloautomatickým skladom s úzkymi uličkami a systémom Jungheinrich WMS série 2 pokračuje v dynamickom raste.

Hoci je to výborný pocit, keď sa spoločnosti dobre darí, rast so sebou prináša aj úskalia. „Naša infraštruktúra logistiky už bola úplne na hrane. Náš starý, prevažne manuálny sklad s kapacitou len 1 500 paliet už nedokázal zvládať ročný nárast tržieb v niektorých prípadoch o viac ako 20 %,“ vysvetľuje Andreas Prey. Tento 33-ročný mladý muž pracuje ako manažér logistiky v spoločnosti PSZ electronic GmbH vo Vohenstrausse v okrese Neustadt an der Waldnaab v Hornom Falcku. Spoločnosť vyrába a montuje káblové a systémové riešenia pre vykurovaciu a ventilačnú techniku, mechanické inžinierstvo, strojárstvo, výrobu náradia a výrobu špeciálnych vozidiel, ako aj produkty pre lídrov na trhu v oblasti zdravotníckej techniky. Spoločnosť PSZ electronic zamestnáva po celom svete cca 1000 ľudí a výrobné prevádzky má v Nemecku, Českej republike, Albánsku a Tunisku.

Logistické centrum vo Vohenstrausse je miestom, kde sa všetko spája pod jednou strechou: Ide o centrálne pracovisko predurčené na dohľad nad pohybom všetkých surovín a hotových výrobkov. Logistické centrum kontroluje nielen tok materiálov medzi rôznymi výrobnými závodmi, ale aj dodávky cieľovým zákazníkom. A to je dosť náročná úloha. „V súčasnosti máme v našom sortimente niekoľko desiatok tisíc položiek, ktoré musia byť balené v širokej škále variantov a označené podľa požiadaviek zákazníka,“ hovorí Prey. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť využíva QR kódy. Tieto dvojrozmerné kódy s maticou čiernych a bielych štvorcov majú oproti jednoduchším čiarovým kódom, ako sú kódy EAN alebo NVE bežne používané v logistike, veľké výhody z hľadiska hustoty informácií.

Zákazník sa stáva partnerom

Pri hľadaní nového, efektívnejšieho logistického riešenia spoločnosť Prey prejavila záujem o odborné poradenstvo: „Keďže Jungheinrich je jedným z našich zákazníkov, okamžite sme sa obrátili na našich kolegov, aby sme spolu diskutovali o tom, aký spôsob rozšírenia skladu a prestavby systému by najlepšie vyhovoval našim požiadavkám“, spomína Prey

„Otázka, ktorú sme si položili, znela: Ako by bolo možné lepšie využiť existujúci priestor na dosiahnutie maximálnej skladovej kapacity? A pritom sme nezabudli ani na otázku: Ako dokážeme zabezpečiť, aby sme vedeli pružne reagovať na výzvy budúcnosti?“ prezrádza Prey.

Výsledkom následných intenzívnych konzultácií a procesu projektového plánovania s logistickými expertmi z Bavorska zo Jungheinrich bola kompletná rekonštrukcia skladu. Tradičný sklad so širokými uličkami mal byť nahradený poloautomatickým skladom s úzkymi uličkami s kapacitou viac ako 5000 paliet. Na zvýšenie efektívnosti prípravy tovaru, bezpečnosti a ergonómie bol systém navrhnutý na priečne stohovanie s hĺbkou regálu 800 milimetrov. K regálom pristupujú dva vysokozdvižné vozíky EKX 410. Zakladače sú vybavené indukčným vedením, terminálmi, skenermi a skladovou navigáciou a môžu byť intuitívne a veľmi spoľahlivo obsluhované personálom skladu PSZ. Napríklad na to, aby navigačný systém skladu priviedol paletový vozík do skladu s úzkymi uličkami na cieľové miesto, stačí stlačiť jediné tlačidlo. V systéme riadenia skladu Jungheinrich WMS série 2, sa všetky informácie zoskupujú do jedného celku. Dokonca aj tento základný variant systému WMS je schopný synchronizovať celý tok materiálov a informácií. To umožňuje dosahovať optimálne riadenie a kontrolu skladu. V neposlednom rade platí, že softvér môže byť flexibilne prispôsobený zmenám v sklade prostredníctvom veľkého množstva rôznych modulov. Vďaka tomu je dokonale pripravený aj na výzvy budúcnosti.

Poloautomatický sklad s úzkymi uličkami a regálovým zakladačom pre úzke uličky EKX 410
Pomocou mobilného pracoviska značky Jungheinrich možno obsluhovať systém WMS Series 2

Optimálna podpora procesov naskladňovania a vyskladňovania

„Tento systém“, hovorí Prey, „privádza našu logistickú infraštruktúru na úplne novú úroveň. Vďaka novému skladu dokážeme optimálne mapovať a podporovať procesy naskladňovania a vyskladňovania všetkých našich skladových položiek. Sem môže spadať aj presun štandardných europaliet, sieťovinových boxov alebo kartónov a kontajnerov na prípravu tovaru v oblasti logistiky drobných dielov,“ vysvetľuje Prey v súvislosti s obrovskou rozmanitosťou výrobkov a s tým spojenými rôznymi požiadavkami na balenie a rozmery balenia. Napríklad, káblový zväzok od spoločnosti PSZ môže mať dĺžku od niekoľkých centimetrov do ôsmich metrov.

Sťahovanie zo starého skladu do nového sa uskutočnilo na prelome rokov 2016/2017. „Zámerne sme si chceli vyčistiť stôl a uskutočniť sťahovanie zo starého skladu do nového za jediný deň,“ hovorí manažér logistiky PSZ. „Bola to fantastická tímová práca“. Na viac ako štyri týždne v decembri všetci zúčastnení – zamestnanci PSZ a ich kolegovia zo spoločnosti Jungheinrich – spojili svoje sily. Z pohľadu Preya bolo rozhodujúce hneď od začiatku zapojiť do procesu zamestnancov, ktorí mali nakoniec systém obsluhovať samostatne. „Systém je ľahko pochopiteľný a s jeho funkciami sa dokážete oboznámiť veľmi rýchlo,“ hovorí Prey.

„Našim zamestnancom sa nový sklad s úzkymi uličkami a systémom WMS série 2 hneď zapáčil. Nový poloautomatický sklad z pohľadu zamestnancov nielen zjednodušuje pracovné procesy, ale ich zároveň robí omnoho transparentnejšími. Znamená to, že zamestnanci lepšie rozumejú svojej role v organizácii ako takej. To im pomáha stotožniť sa so svojou prácou“.

Rozšírený prehľad a komplexný objednávkový proces

Špecialistu na logistiku obzvlášť teší skutočnosť, že po výstavbe nového skladu sa kvalita práce každého jedného zamestnanca výrazne zvýšila. Prey vysvetľuje, ako sa veci zlepšili: „Zatiaľ čo zamestnanci v starom sklade trávili obrovské množstvo času hľadaním konkrétneho produktu, teraz vedia – vďaka funkcii manažmentu zásob v reálnom čase – aké množstvo požadovanej položky možno nájsť na danom mieste v danom čase. Bezdrôtové dátové riešenie v kombinácii so systémom riadenia skladu, Jungheinrich WMS série 2, vytvára dokonalé prostredie. Po prvýkrát sa pri vybavovaní objednávok nevyužíva žiadny papier. Výsledkom je lepšia prehľadnosť, zvýšená transparentnosť a komplexný objednávkový proces. Práca je oveľa efektívnejšia a jednoduchšia a chybovosť klesá na minimum“.

Andreas Prey, Logistikleiter PSZ electronic
Andreas Prey
Manažér logistiky v spoločnosti PSZ electronic GmbH v Vohenstrausse v okrese Neustadt

„Poloautomatický sklad so systémom WMS zabezpečujú dosiahnutie väčšej synergie nielen s našimi výrobnými závodmi vo svete, ale aj zákazníkmi a ich potrebami.“

Čoraz ambicióznejšie logistické systémy

„Poloautomatický sklad a systém WMS sa starajú o to, aby sme väčšiu synergiu dosahovali nielen s našimi výrobnými závodmi po celom svete, ale aj s našimi zákazníkmi a ich potrebami“, zdôrazňuje Prey. „Vďaka digitalizácii a našej komplexnej, inteligentnej koncepcii intralogistiky sme v súčasnosti schopní oveľa sofistikovanejších logistických procesov ako kedykoľvek predtým“. A to je veľká vec. „Každý, kto nás navštívi vo Vohenstrausse, chce vidieť naše nové zariadenie. A my mu ho radi ukážeme – sklad vyzerá fantasticky a na návštevníkov robí veľký dojem“.

Manažér logistiky Andreas Prey je nadšený spoluprácou s tímom odborníkov zo spoločnosti Jungheinrich: „Všetko bolo hneď od začiatku perfektné: od fázy plánovania cez fázu implementácie až po uvedenie do ostrej prevádzky a fázu zábehu pod dohľadom expertov zo spoločnosti Jungheinrich“. Takto intenzívna spolupráca je v tomto odvetví zriedkavá a nemala by sa považovať za samozrejmosť. Preyovi utkvel v pamäti najmä deň migrácie, ku ktorému došlo 2. januára 2017: „Všetko dopadlo tak, ako sme predpokladali – migrácia prebehla hladko a intralogistiku sa podarilo posunúť na celkom novú úroveň. Týmto pádom sme pripravení na budúcnosť. Lepšie by to už ani nemohlo byť. Bez ohľadu na to, čo prinesie budúcnosť, pokiaľ ide o ďalší rast a nové požiadavky zákazníkov, my sme pripravení“.

Máte otázky?