+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Projektové služby 1
Logistické riešenia pre váš sklad z jednej ruky

Projektové služby

Nájdite pre seba vhodné intralogistické riešenie a profitujte z dlhoročných skúseností a našich projektových služieb. Od analýzy a optimalizácie vášho existujúceho zariadenia až po úplne nový logistický systém vám z pozície kompaktného partnera budeme stáť vždy po boku.

Úspešná automatizácia s tým správnym partnerom.

Váš projekt v dobrých rukách – vďaka prvotriednym projektovým službám

Chcete svoje intralogistické procesy prispôsobiť novým trhovým výzvam alebo novým zákazníkom? Ktoré nastavovacie mechanizmy sú pritom pre stanovenie vašich cieľov rozhodujúce? A do akej miery bude váš nový logistický systém využiteľný v budúcnosti? Spoľahnite sa pri vašom projekte na kompetentného partnera, prvotriedny servis a trvalo udržateľné koncepty šikovných systémových riešení. Na tejto ceste vás budeme vždy sprevádzať, od prvého poradenstva týkajúceho sa toku materiálu cez plánovanie logistiky a projektovanie až po realizáciu vášho nového logistického zariadenia. Z pozície hlavného dodávateľa komplexných riešení vás pritom budeme sprevádzať prostredníctvom osobného kontaktného partnera, ktorý bude koordinovať všetky zúčastnené oblasti a ktorý si vždy zachová o všetkom prehľad. A aj po úspešnom dokončení projektu vám budeme k dispozícii vo forme nášho rozsiahleho popredajného programu s hustou sieťou vlastných technikov zákazníckeho servisu po celom svete, aby vaše zariadenie zostalo trvalo úspešné.

Experti pre váš logistický projekt od plánovania až po servis

Na každú logistickú výzvu existuje vhodné riešenie. Pod projektovými službami sa rozumie spoločný vývoj na mieru šitého logistického systému a jeho implementácia presne v rámci vašich strategických zámerov. Nato disponuje váš ústredný kontaktný partner celým tímom expertov z oblastí analýzy toku materiálu, projektovania, simulácie, správy skladu a riadenia manipulačnej techniky, jej uvedenia do prevádzky a servisu. Počas celého obdobia realizácie projektu vás bude sprevádzať tím projektového manažmentu. Vaša výhoda: Počas celého projektu budete mať neustále po boku kontaktného partnera, ktorý bude koordinovať všetky zúčastnené oblasti a ktorý si vždy zachová o všetkom prehľad.

Projektový manažment: Všetko so všetkým súvisí

Perfektný sklad od A až po Z je výsledkom viacnásobne overeného procesu projektového manažmentu. Tento začína vašou požiadavkou na zmenu a prvým spoločným rozhovorom. Pre analýzu existujúceho stavu je smerodajná analýza toku materiálu, ktorá odhaľuje všetky relevantné čísla, údaje a fakty. Poskytujú základ ponúknutia návrhov na zmenu a zlepšenie situácie v sklade, ako aj hrubé plánovanie vášho nového skladového systému. O riešení, ktoré sa ideálne hodí k vášmu intralogistickému systému, rozhodujú na 80 percent ekonomické faktory. Až potom sa začína fáza detailného plánovania. K tomu patrí ešte raz kritické kontrola všetkých predpokladov a očakávaní. Až keď bude všetko pasovať, implementujeme nový logistický systém. Po dokončení projektu vám odovzdáme nový sklad a vašich zamestnancov vyškolíme v nových technikách a procesoch. Ak sa niekedy neskôr vyskytnú neočakávané problémy, náš tím vám rád poskytne poradenstvo. Pod projektovými službami rozumieme poskytovanie rozsiahlych služieb, od koncepcie až po úspešnú prevádzku.

Získajte ďalšie informácie o projektových službách:

Máte otázky?