+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Prepravné systémy bez vodiča

Automatizované vysokozdvižné vozíky

Prepravné vozíky bez vodiča (FTF) sú kľúčovým komponentom automatizovaného skladu – pričom sú riadené inteligentným softvérom. Vďaka automatizačným komponentom môžeme automatizovať osvedčené štandardné vozíky a individuálne ich prispôsobiť požiadavkám vášho skladu.

Plnoautomatické, presné a procesne bezpečné

Content Prepravné systémy bez vodiča (2)

Produktový film


Prehľad vašich výhod

Bezpečnostný film

Bez vodiča a napriek tomu bezpečné

Ľudí, náklad aj stroje chránia rozsiahle bezpečnostné snímače. Prepravné systémy bez vodiča (FTS) jazdia iba po svojich predurčených jazdných dráhach. Napriek tomu môže dochádzať k situáciám, kedy sa cesta zamestnancov a jazdná dráha systému neúmyselne skrížia. V tomto prípade sa o okamžité zabrzdenie postará rozsiahly CE certifikovaný bezpečnostný systém. Významnou zložkou systému sú pritom snímače na ochranu osôb, ktoré sú vybavené výstražným a ochranným poľom neustále monitorujúcim bezprostredné jazdné dráhy FTS. Ak do výstražného poľa vstúpi osoba, vozík okamžite zníži svoju rýchlosť. Ak osoba zastane stáť na mieste, vozík zabrzdí až do zastavenia. Paralelne k tomu sa riadiacemu stanovištu odošle signál znázorňujúci zablokovanie zariadenia.

Bezpečnosť napriek rýchlosti

Vo všetkých systémoch FTS je štandardne zabudovaný skener na ochranu osôb v smere pohonu. V závislosti od jazdnej rýchlosti sa prispôsobujú úseky bezpečnostnej oblasti. To znamená, že čím rýchlejšie zariadenia pracujú, o to predvídavejšie skenujú svoje okolie a o to viac sa zväčšuje ich výstražné a ochranné pole.

Content Prepravné systémy bez vodiča Obrázok 2 Bezpečnosť napriek smeru jazdy

Prepravné systémy bez vodiča detegujú aj objekty, ktoré sa nachádzajú v jazdnej dráhe aj po stranách vozíka. Vďaka bočne nainštalovaným laserovým skenerom možno tieto objekty rozpoznať už vopred. Navyše slúžia aj ako dodatočné zabezpečenie pri jazde do zákrut. Pritom snímače počas jazdy identifikujú predmety, ktoré by sa v zákrute mohli dotknúť obrysu vozíka. Ak by k tomu mohlo dôjsť, postarajú sa o jeho bezdotykové zastavenie.

Content Prepravné systémy bez vodiča Bezpečnosť Plus/on top

Dodatočná bezpečnosť vďaka snímačovej závore. Zmysel snímačovej závory spočíva v snímaní objektov nachádzajúcich sa pod alebo nad úrovňou snímania snímača na ochranu osôb s cieľom zabrániť kolízii s týmito objektami. Napríklad sa môžu rozpoznať palety a náklady, ktoré príliš pretŕčajú z regála. To vykonáva snímačová závora nielen pri jazde rovno, tiež predvídavo „nazerá“ aj do zákruty.

Úspešná automatizácia v intralogistike

Content Prepravné systémy bez vodiča 11

Prestavby vo vašom sklade nie sú potrebné

Zavedenie prepravného systému bez vodiča si v normálnom prípade zo strany zákazníka vyžaduje vysokú mieru prípravy a často je spojené s nepríjemnými obmedzeniami počas prevádzky. Aby sme tomu zabránili, naše automatizované vozíky pred dodaním pripravíme na ich špeciálne použitie a podrobne otestujeme s ohľadom na hardvér a softvér. Tak možno na minimum zredukovať námahu vynaloženú na prispôsobenie počas „horúcej fázy“, ako aj prípadné prestoje vo vašom sklade alebo výrobnom prostredí. Priamo na mieste u zákazníka sa FTS bez námahy pripája cez oceňované logistické rozhranie so hosťovacieho systému u zákazníka. Pritom ide o softvér rozhrania, ktorý sme sami vyvinuli, tzv. „Plug-in“ modul, ktorý už úspešne prevádzkuje viac ako 100 zákazníckych systémov. Vďaka tomuto vysokokvalitnému a štandardizovanému hardvéru a softvéru dokážeme efektívne a šetrne k zdrojom realizovať uvedenie vášho systému FTS do prevádzky.

Content Prepravné systémy bez vodiča (1)
Content Prepravné systémy bez vodiča 1

Zjednotenie funkčnosti a dizajnu

Snažíte sa o rozsiahlu optimalizáciu svojich zásobovacích a výrobných procesov bez dodatočnej námahy a nákladov? S našimi FTS to nie je žiadny problém. Tieto na seba automaticky preberú vaše rutinné úlohy.

Naše FTS pri práci

Laserom riadenou navigáciou optimalizujete svoje prepravné trasy a odbremeníte svojich zamestnancov pri súčasne vyššej efektivite a spoľahlivosti, a to nepretržite. Jednoduchou integráciou do existujúcich infraštruktúr sú modely FTS použiteľné flexibilne. Urobte si sami obrázok a spoznajte naše FTS v akcii.

Všetko z jednej ruky

Je jedno, či ide o fázu plánovania alebo realizáciu spoločného projektu, v spol. Jungheinrich máte vždy kontaktného partnera, ktorý vám v prípade otázok vždy rád poradí. O implementáciu prepravných systémov bez vodiča sa postarajú špecialisti priamo u vás na mieste.


Kontakt

Stage Dividendy

Obchodné oddelenie

Kontaktujte nás

Máte otázky?