Váš balík benefitov

Individuálne komponenty – individuálne riešenia

Na zreteli máme vždy riešenia a vaše požiadavky.

Solídne financovanie pozostáva z viacerých komponentov, presne tak, ako váš produkt Jungheinrich. Zostavte si úplne individuálny balík finančných služieb. Koniec-koncov, mal by optimálne vyhovovať vašim potrebám.

 

 

Prehľad jednotlivých komponentov

Financovanie
Zostavte si individuálne splátky podľa vlastných potrieb s lehotami 12 až 120 mesiacov a stabilnými úrokovými sadzbami.

Bezplatné vrátenie
Váš obchod je dynamický a premenlivý – tak ako vaša flotila vysokozdvižných vozíkov. Prispôsobte flotilu Jungheinrich vašim aktuálnym požiadavkám bez dodatočných nákladov.

Plný servis
Maximálna pripravenosť na použitie a minimálne riziko – na našu zodpovednosť.

Intervaly servisu
Pravidelná preventívna starostlivosť a údržba vás ušetria od neskorších, drahších prekvapení.

Paušál na servisné zásahy Jungheinrich
Poistite sa proti škodám v dôsledku použitia sily. A znížte administratívne náklady na minimum. Urobte si kalkuláciu vopred a spoľahlivo. Pomôžeme vám pri zostavení atraktívnej mesačnej splátky pri nízkej spoluúčasti.

Správa flotily
Správa, plánovanie, riadenie: Zaručíme, že budete mať štruktúru vašej flotily a nákladov vždy pod kontrolou.

Nájsť kontaktnú osobu

Chcete sa dozvedieť viac o spoločnosti Jungheinrich, o jej produktoch a službách? Neváhajte a kontaktujte nás.

Viac informácií