Poradenstvo o materiálových tokoch

Prieskum - plánovanie - optimalizácia

Rozpoznanie a vyčerpanie skrytých rezerv.
Plánovanie a realizácia budúcich kapacít.

Zväčšite obrázok pomocou kurzora myši

Vyžiadať online

Základné znaky

  • Optimalizácia flotily
  • Nové plánovanie manuálnych skladových systémov
  • Optimalizácia logistických systémov
  • Kontrola existujúcich plánovaní

Poradenstvo pre pohyb materiálu je založené na vašich individuálnych požiadavkách. Tieto môžu byť:

  • - optimalizácia flotily vozíkov
  • - optimalizácia celého logistického systému
  • - nové plánovanie skladovacích systémov
  • - overenie už vytvorených plánov alebo

kombinácia štyroch vyššie uvedených možností.

Zobraziť podrobné výhody

Podrobné výhody


Krok 1: Predchádzajúci rozhovor a skutočný príjem
Spolu s vami určíme vaše ciele analýzy, obsah a rozsah analýzy. Na tento účel nám stačí, ak nám poskytnete iba základné údaje, ako sú plány prevádzky a informácie o vozidlovom parku.
Krok 2: Skutočná analýza
Získané údaje pre vás jednoducho a prehľadne pripravíme. Na základe vyhodnotení vytvorených v kroku 2 sú zjavné prvé potenciálne možnosti na optimalizáciu.
Krok 3: Sprístupnenie potenciálnych možností na optimalizáciu
Na základe vyhodnotení vytvorených v kroku 2 sú zjavné prvé potenciálne možnosti na optimalizáciu. Tieto sa zhrnú v jednom programe. Ďalšie potenciálne možnosti na optimalizáciu ponúka napríklad aj použitie systémov Jungheinrich, ako je ISM Online, systému správy skladu (Warehouse Management System) alebo skladovej navigácie, a môžu sa odporučiť.
Krok 4: Záverečná prezentácia
Na záver vám predstavíme vyhodnotené alternatívy a dostanete od nás rozsiahlu dokumentáciu navrhovaných opatrení.

Vyžiadať online