WLAN infraštruktúra

Vždy mobilne dostupné.

Zväčšite obrázok pomocou kurzora myši

Vyžiadať online

Základné znaky

 • Kompletné plánovanie a integrácia spoločnosti Jungheinrich
 • Vysoko kvalitné komponenty/priemyselné štandardy
 • Profesionálna meracia technika pre plánovanie a kontrolu
 • Vysoká disponibilita vďaka redundantnému dimenzovaniu

Nároky na efektívne využitie moderného skladu sú veľmi vysoké. Spracovanie údajov v reálnom čase a mobilné prepojenie pracovníkov v sklade umožňujú výrazne zvýšiť nasadenie, efektívnosť a kvalitu, ako aj flexibilnejšie reakcie na zmeny v prioritách zákaziek. Použitím systémov na dátový prenos údajov sa môžu značne znížiť náklady.
Základom pre systém dátového prenosu údajov je infraštruktúra Wireless LAN, označovaná aj ako WLAN alebo WiFi.

Prehľad výhod

 • Plánovanie WLAN (simulácia)
 • Kontrola WLAN (systémová a výkonnostná analýza)
 • Prehľad a výhody
 • Plánovanie WLAN (rádiolokácia)

Zobraziť podrobné výhody

Podrobné výhody


 • 1. Súlad so základnými požiadavkami
 • 2. Predbežné plánovanie pomocou rádiovej simulácie (nepresne) alebo rádiolokácie (presne)
 • 3. Udelenie zákazky
 • 4. Súlad sieťových údajov s vašimi IT
 • 5. Predbežná konfigurácia a dokumentácia rádiových prístupov
 • 6. Príprava sieťovej kabeláže a montáž rádiových prístupov (zákazník). Polohy sú presne zadefinované v správe o rádiolokácii.
 • 7. Uvedenie do prevádzky a konfigurácia WLAN, ako aj ďalších komponentov rádiového prenosu údajov
 • 8. Kontrola WLAN pomocou systémovej a výkonnostnej analýzy – definícia optimalizačných opatrení
 • 9. Presadenie opatrení, opakovaná kontrola a záverečná dokumentácia
 • Prehľad a výhody

  Infraštruktúra WLAN umožňuje okamžité pripojenie pracovníkov na terminál s dátovým terminálmi s rádiovým prenosom údajov alebo inými WLAN komponentmi využívajúcimi WLAN na sieť v reálnom čase, a tým aj na váš systém správy skladu (Warehouse Management System)/systém ERP. Vo všetkých oblastiach, v ktorých je k dispozícii WLAN, sa môžu pracovníci pohybovať voľne bez toho, aby stratili spojenie so sieťou. Umožňuje to „presmerovanie“ (roaming) medzi rádiovými prístupmi.
  Spoločnosť Jungheinrich plánuje na základe vašich požiadaviek optimálne dimenzované infraštruktúry WLAN pre bezpečné využitie do budúcna s vlastnými zamestnancami. Používajú sa pritom cenné priemyselné komponenty WLAN značky Cisco alebo Motorola.

  Plánovanie WLAN (simulácia)

  Na prvý hrubý odhad potrebného počtu a polohy rádiových prístupov sa vytvorí simulácia na základe halového usporiadania. Tlmenie rozšírenia WLAN v dôsledku skladovacích štruktúr (regály, tovar, steny) sa už dá približne zohľadniť. Skutočná reakcia po inštalácii sa môže sprostredkovať s obmedzenou presnosťou na cca +/- 20 %. Rovnako sa nedajú zohľadniť už existujúce prístupy WLAN v hale alebo susedných podnikov. V prípade menších hál často stačí simulácia ako podklad pre plánovanie. Na záverečnú kontrolu sa odporúča vykonať systémovú a výkonnostnú analýzu.

  Plánovanie WLAN (rádiolokácia)

  Pri rádiolokácii sa jednotlivé rádiové prístupy zavesia na plánované polohy a metrologicky zaznamenajú. V závislosti od dosahu sa určí ďalšia poloha. Bude sa v tom pokračovať, pokiaľ nebude celá hala poskytovať dostatočné pokrytie WLAN. Záverečná dokumentácia definuje potrebný počet rádiových prístupov, ako aj konkrétne montážne polohy (voliteľne aj s obrázkovou dokumentáciou).
  Rádiolokácia poskytuje najlepšie výsledky, keď sú už postavené a naplnené skladovacie štruktúry/regály. V novej skladovej hale je ale často potrebný systém WLAN, keď sú regály postavené priamo a ešte nie sú naplnené. Ak už existujú vlastné alebo cudzie rádiové prístupy WLAN, mala by sa pred plánovaním vykonať inventúra (systémová a výkonnostná analýza).

  Kontrola WLAN (systémová a výkonnostná analýza)

  WLAN systémová a výkonnostná analýza je kontrola existujúcej infraštruktúry WLAN. V záverečnej dokumentácii (voliteľne s fotodokumentáciou) sú znázornené všetky parametre WLAN, identifikované problémy a zadefinované opatrenia na optimalizáciu. Ak je potrebné napojiť riešenia spoločnosti Jungheinrich s rádiovým prenosom údajov (terminály s rádiovým prenosom údajov, skladová navigácia atď.) na cudzie infraštruktúry WLAN, rozhodne sa odporúča vykonať systémovú a výkonnostnú analýzu na zabezpečenie disponibility a kvality prenosu pomocou WLAN. Dodatočné optimalizácie si často vyžadujú príliš vysoké náklady alebo nie sú vôbec možné.

  Vyžiadať online