WLAN infraštruktúra

Vždy mobilne dostupná.

Zväčšite obrázok pomocou kurzora myši

Vyžiadať online

Základné znaky

 • Plánovanie a integrácia kompletne od spoločnosti Jungheinrich
 • Kvalitné komponenty/priemyselné štandardy
 • Profesionálna meracia technika pre plánovanie a kontrolu
 • Vysoká disponibilita vďaka redundantnému dimenzovaniu

Požiadavky na efektivitu moderného skladu sú veľmi vysoké. Spracovanie údajov v reálnom čase a mobilné pripojenie pracovníkov v sklade umožní výrazne zvýšiť kapacitu, efektivitu a kvalitu, ako aj flexibilnejšie reakcie na zmeny v prioritách zákaziek. Použitím systémov na dátový prenos údajov sa dajú výrazne znížiť náklady.
Základom systému na dátový prenos údajov je Wireless LAN infraštruktúra, ktorá sa tiež označuje WLAN alebo WiFi.

Prehľad výhod

 • Plánovanie WLAN (simulácia)
 • Kontrola WLAN (analýza systému a výkonu)
 • Prehľad a výhody
 • Plánovanie WLAN (rádiolokácia)

Zobraziť podrobné výhody

Podrobné výhody


 • 1. Odsúhlasenie základných požiadaviek
 • 2. Predbežné plánovanie pomocou rádiovej simulácie (nepresné) alebo rádiovým meraním (presné)
 • 3. Zadanie objednávky
 • 4. Odsúhlasenie sieťových údajov s vaším IT
 • 5. Predbežná konfigurácia a dokumentácia rádiových prístupov
 • 6. Príprava sieťového prepojenia a montáž rádiových prístupov (zákazník).Príprava sieťovej kabeláže a montáž rádiových prístupov (zákazník). Polohy sú presne zadefinované v správe o rádiolokácii.
 • 7. Uvedenie do prevádzky a konfigurácia WLAN, ako aj ďalších komponentov dátového prenosu údajov
 • 8. Kontrola WLAN pomocou systémovej a výkonovej analýzy – definovanie optimalizačných opatrení
 • 9. Realizácia opatrení, opätovná kontrola a záverečná dokumentácia
 • Prehľad a výhody

  Infraštruktúra WLAN umožňuje pripojenie zamestnancov v reálnom čase pomocou terminálov na dátový prenos údajov alebo s iných komponentov vhodných pre WLAN na vašu sieť a tým aj na váš Warehouse Management System/ERP systém. Vo všetkých oblastiach, kde je k dispozícii WLAN, sa môžu zamestnanci voľne pohybovať bez straty spojenia so sieťou. Umožňuje to „presmerovanie“ (roaming) medzi rádiovými prístupmi.
  Vlastní zamestnanci spoločnosti Jungheinrich plánujú na základe vašich požiadaviek optimálne dimenzované infraštruktúry WLAN pre bezpečné využitie do budúcna. Používajú sa pritom kvalitné priemyselné komponenty WLAN značky Cisco alebo Motorola.

  Plánovanie WLAN (simulácia)

  Na prvý hrubý odhad potrebného počtu a pozícií rádiových prístupov sa vytvorí simulácia na základe usporiadania haly. Už je možné zhruba zohľadniť tlmenie šírenia siete WLAN skladovými štruktúrami (regály, tovar, steny). Reálne správanie je možné zistiť po inštalácii s obmedzenou presnosťou cca +/- 20 %. Existujúce WLAN prístupy v hale alebo v susedných podnikoch nie je možné zohľadniť. V malých halách je ako základ plánovania často dostatočná simulácia. Na následnú kontrolu sa odporúča analýza systému a výkonu.

  Plánovanie WLAN (rádiolokácia)

  Pri rádiolokácii sa jednotlivé rádiové prístupy zavesia na plánované polohy a metrologicky zaznamenajú. V závislosti od dosahu sa určí ďalšia poloha. Takto sa pokračuje, až kým je v celej hale dostatočné pokrytie WLAN. Záverečná dokumentácia definuje potrebný počet rádiových prístupov, ako aj konkrétne montážne polohy (voliteľne aj s obrazovou dokumentáciou).
  Rádiolokácia poskytuje najlepšie výsledky, keď sú skladové štruktúry/regály už postavené a naplnené. V novej skladovej hale je však systém WLAN často potrebný už vtedy, keď sú regály práve postavené a ešte nie sú naplnené. Pokiaľ už existujú vlastné alebo cudzie rádiové prístupy WLAN, mala by sa pred plánovaním uskutočniť inventúra (analýza systému a výkonu).

  Kontrola WLAN (analýza systému a výkonu)

  Analýza systému a výkonu WLAN je kontrola existujúcej WLAN infraštruktúry. V záverečnej dokumentácii (voliteľne s fotodokumentáciou) sa popíšu všetky parametre WLAN, identifikujú sa problémy a definujú sa opatrenia na optimalizáciu. Ak je potrebné napojiť riešenia spoločnosti Jungheinrich s dátovým prenosom údajov (terminály s dátovým prenosom údajov, skladová navigácia atď.) na cudzie infraštruktúry WLAN, rozhodne sa odporúča vykonať analýzu systému a výkonu na zabezpečenie disponibility a kvality prenosu dát pomocou WLAN. Dodatočné optimalizácie sú inak veľmi náročné alebo dokonca nemožné.

  Vyžiadať online