Skener čiarových kódov

Rýchla a bezpečná identifikácia, prevencia chýb

Zväčšite obrázok pomocou kurzora myši

Vyžiadať online

Základné znaky

 • Rýchla a bezpečná identifikácia
 • S káblom alebo bezdrôtové
 • Dosah snímania až do maximálne 13 m
 • Nízke náklady na inventúru vďaka správnemu stavu skladu
 • Manuálne alebo automaticky
 • Možnosť individuálnej konfigurácie

V modernom sklade s vysokým počtom prekládok je dôležité, aby boli procesy bezpečné, a napriek tomu šetrili čas. Predovšetkým pri príprave tovaru dochádza často k chybám zamestnancov (miesto skladovania, výrobok, počet výrobkov). Použitím skenerov čiarových kódov sa môže predísť chybám. Spoločnosť Jungheinrich navyše ponúka optimalizované, priemyselne spôsobilé skenery čiarových kódov, ako aj profesionálne poradenstvo.

Prehľad výhod

 • Prehľad a výhody
 • Popis automatického skenera
 • Výber čiarových kódov a skenerov čiarových kódov
 • Popis manuálneho skenera
 • Automatická identifikácia Jungheinrich

Zobraziť podrobné výhody

Podrobné výhody

Prehľad a výhody

Zaznamenanie čiarového kódu v okolí rádiového prenosu údajov umožňuje potvrdenie a kontrolu prípravy tovaru v reálnom čase prostredníctvom pracovníkov v sklade. Chyby sa rozpoznajú okamžite a môžu sa včas napraviť. Predíde sa nesprávnym dodávkam, čím sa zvýši kvalita. Spoločnosť Jungheinrich na to využíva odolné manuálne alebo automatické skenery čiarových kódov, ktoré sa prevádzkujú prostredníctvom kábla alebo bez kábla pomocou terminálu s rádiovým prenosom údajov. Ďalej je tiež možné zaznamenať čiarový kód pomocou vreckového terminálu (handheld). Vreckové terminály fungujú ako PDA s integrovaným skenerom a sú prepojené so systémom správy skladu (Warehouse Management System) prostredníctvom WLAN.

Popis manuálneho skenera

V okolí rádiového prenosu údajov sú pracovníci spravidla informovaní prostredníctvom terminálu s rádiovým prenosom údajov alebo vreckového terminálu (handheld) o tom, na ktorom skladovacom mieste by sa malo vykonať ďalšie nakladanie/vykladanie. Pokiaľ sú skladovacie miesta a výrobky/palety opatrené čiarovými kódmi, môže pracovník zaznamenať čiarový kód skladovacieho miesta a výrobku. Ak systém správy skladu (Warehouse Management System) zistí chybu, bezodkladne o tom informuje pracovníka, aby sa chybe predišlo. Pri obsluhe softvéru/masky na termináli s rádiovým prenosom údajov sa často po oskenovaní čiarového kódu musí ešte stlačiť tlačidlo, aby sa softvér prepol do ďalšieho zadávacieho poľa alebo sa potvrdil postup (napr. tlačidlo TAB alebo Enter). Skener čiarových kódov sa môže naprogramovať tak, aby sa tento proces vykonal po prečítaní čiarového kódu automaticky.

Popis automatického skenera

Pri použití automatického skenera čiarových kódov sa skener umiestni na nosič vidlice vozíka a automaticky spustí napríklad pomocou snímača zaťaženia medzi zubami vidlice. Len čo skener zaznamená identifikačné číslo palety, spracuje sa v logistickom rozhraní Jungheinrich a odovzdá ďalej do systému správy skladu (Warehouse Management System). Výsledkom je obrovská úspora času a prevencia zámen.

Automatická identifikácia Jungheinrich

Kombinácia rôznych identifikačných systémov (RFID, automatický skener čiarových kódov, manuálny skener čiarových kódov) umožňuje realizáciu riešení podľa špecifických požiadaviek zákazníka na základe osvedčených štandardných komponentov. V spojení s logistickým rozhraním ponúkajú plne integrovaný a bezchybný pohyb informácií od prvotného zaznamenania paliet až po uskladnenie na cieľovom skladovacom mieste. Maximálna možná procesná bezpečnosť prostredníctvom riešenia šitého na mieru podľa vašich skladovacích procesov je tým zaručená.

Výber čiarových kódov a skenerov čiarových kódov

Výber skenera čiarových kódov, typu čiarového kódu, veľkosti čiarového kódu, materiálu etikiet a realizovateľnej vzdialenosti skenovania si vyžaduje veľa skúseností. Spoločnosť Jungheinrich tu ponúka profesionálne poradenstvo a realizáciu.

Vyžiadať online