Systém správy skladu (Warehouse Management System)

Systém Jungheinrich WMS – Robíme veci jednoduchšími.

Systém správy skladu Jungheinrich (Warehouse Management System, WMS) spravuje, riadi a optimalizuje váš sklad a pritom zabezpečí trvalo efektívne a jednoduché procesy.

Zväčšite obrázok pomocou kurzora myši

Vyžiadať online

Základné znaky

 • Istota do budúcna
 • Procesná bezpečnosť
 • Vyššia transparentnosť
 • Nárast efektívnosti
 • Flexibilita
 • Viacjazyčnosť

Nezávislé prepojenie jednotlivých odvetví
Už viac ako 150 zákazníkov z najrôznejších odvetví využíva efektívne skladovacie procesy vďaka systému Jungheinrich WMS. Nezávislé prepojenie jednotlivých odvetví potvrdzuje aj inštitút Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, pričom dôkazom je spôsobilosť v 90 rôznych odvetviach. Obzvlášť pozitívne sa tu odráža funkčná podpora najrôznejších základných údajov.

Prehľad výhod

 • Modul pre mandantov
 • Správa sériových čísel
 • Modul balenia
 • Certifikované rozhranie SAP
 • Modul na správu viacerých skladov
 • Spätné sledovanie šarže podľa EÚ 178/2002
 • Modul prekládky

Zobraziť podrobné výhody

Podrobné výhody

Modul pre mandantov

Modul pre mandantov umožňuje prevádzkovateľovi skladu spravovať tovar pre rôznych zákazníkov (mandantov) ako poskytovateľ logistických služieb. Zodpovedajúci stav skladu a príslušné procesy sa tak spravujú s príslušným mandantom ako vlastníkom.

Modul na správu viacerých skladov

Pomocou tohto modulu môže systém Jungheinrich WMS spravovať viacero skladov. Sklad je najväčšou správnou jednotkou v systéme Jungheinrich WMS a predstavuje sídlo spoločnosti. Ak existuje viacero sídiel spoločnosti, definuje sa zväčša pre každé sídlo vlastný sklad. Vďaka schopnosti spravovania viacerých skladov je preto možné prehľadne spravovať viacero sídiel a vykonávať skladové činnosti podľa potreby "naprieč skladmi" alebo len pre určité sklady.

Správa sériových čísel

Pomocou tohto modulu sa môžu v systéme Jungheinrich WMS spravovať sériové čísla. Systém Jungheinrich WMS na to ponúka podporné a kontrolné funkcie.

Spätné sledovanie šarže podľa EÚ 178/2002

Spätné sledovanie šarže v systéme Jungheinrich WMS poskytuje mechanizmy na podporu a kontrolu riadneho vedenia čísel šarže. V základných údajoch o produktoch sa stanoví, ktoré produkty podliehajú povinnosti označenia šarže. Formát čísla šarže sa môže zadefinovať na kontrolu platnosti.
Systém Jungheinrich WMS podporuje pomocou tohto modulu nariadenie EÚ 178/2002 platné od 1. januára 2005.

Modul balenia

Tento modul podporuje pracovníka pri balení pripraveného tovaru s cieľom pripraviť ho na odoslanie. Dialógová obrazovka pre proces balenia sa prispôsobí individuálnym požiadavkám zákazníka prostredníctvom definícií profilov, aby sa zaznamenali iba želané údaje balenia. Nastavenia v profile sa týkajú napr. režimu balenia, času balenia, automatickej tlače dokladov alebo spätného hlásenia na nadradený hostiteľský systém. Pomocou režimu balenia sa stanoví, ktoré údaje sa majú ukladať, resp. pre ktorý zoznam balenia sa majú spracovať. Pritom sa môže zaznamenať počet balíkov, hmotnosť balenia, skladový príjem alebo aj priame prevedenie nakladacej pomôcky použitej na prípravu na balík.

Modul prekládky

Tento modul umožňuje riadenie prekládok pomocou systému Jungheinrich WMS. Poradie prekládky sa pritom môže vykonať podľa prednastavenej trasy a pomocou profilov sa môže stanoviť, ktoré informácie by sa mali počas prekládky zaznamenať. Dodatočne sa vykonáva bezchybné protokolovanie o tom, ktorý balík bol preložený na ktorý nákladný automobil. Aby ste mohli využívať tento modul, musíte predtým balíky zadať. Spravidla to predpokladá modul balenia. Ak sa vykonávajú čisto len prípravy celých paliet, nie je modul balenia bezpodmienečne potrebný. V takom prípade sa môžu príslušné nakladacie pomôcky logicky a bez ďalšieho fyzického postupu previesť na balíky.

Certifikované rozhranie SAP

Systém Jungheinrich WMS ponúka certifikované rozhranie k systémom SAP, prostredníctvom ktorých sa vymieňajú príslušné informácie cez IDocs.

Vyžiadať online