Riadiaci systém vysokozdvižných vozíkov

Riadiaci systém vysokozdvižných vozíkov Jungheinrich

Riadiaci systém vysokozdvižných vozíkov Jungheinrich vedie vhodné vozíky v optimalizovanom okamihu na najbližšie položené miesto.

Zväčšite obrázok pomocou kurzora myši

Vyžiadať online

Základné znaky

 • Zníženie jazdných trás
 • Viacstupňové transporty
 • Optimálne riadenie
 • Vyhýbanie sa čakacím dobám
 • Vedenie bez preťaženia
 • Rovnomerné vyťaženie

Riadiaci systém vysokozdvižných vozíkov je modul systému správy skladu Jungheinrich (Warehouse Management System) a koordinuje udelenie prepravných zákaziek vo vašom sklade. Správou vášho vozidlového parku pozemných dopravníkov, ako aj prepravných úloh na vybavenie, môže riadiaci systém vysokozdvižných vozíkov Jungheinrich optimalizovať váš skladovací systém. V závislosti od prepravnej úlohy a priority sa prepravné zákazky zaradia do optimalizovaného poradia a odovzdajú vhodnému vozidlo vo forme príkazu na jazdu.

Prehľad výhod

 • Vytvorenie kombinácie nakládky a vykládky (takzvanej dvojitej hry)
 • Správa flotily vysokozdvižných vozíkov
 • Zredukovanie ciest bez nákladu
 • Priority
 • Viacstupňová preprava
 • Koordinácia vozíky

Zobraziť podrobné výhody

Podrobné výhody

Vytvorenie kombinácie nakládky a vykládky (takzvanej dvojitej hry)

Vďaka kombinácii uloženia s vhodným vyložením redukuje riadiaci systém vysokozdvižných vozíkov Jungheinrich podiel ciest bez nákladu.

Priority

Pomocou udelenia priorít dokáže riadiaci systém vysokozdvižných vozíkov Jungheinrich zohľadniť najrôznejšie požiadavky na splnenie termínov. Na to, aby „nevhodné“ prepravné zákazky nezostali nespracované, môže sa navyše s narastajúcim čakaním zvyšovať aj priorita.

Správa flotily vysokozdvižných vozíkov

V riadiacom systéme vysokozdvižných vozíkov Jungheinrich sú pozemné dopravníky podľa svojich vlastností priradené k pracovným oblastiam. Na základe tohto priradenia dokáže riadiaci systém vysokozdvižných vozíkov Jungheinrich vybrať vhodný pozemný dopravník pre udelenie prepravnej zákazky.

Viacstupňová preprava

V mnohých skladoch sa na základe požiadaviek vykonáva viacstupňová preprava. Požiadavky vozidla na prepravu na určitej úrovni alebo v úzkej uličke sú napríklad veľmi rozdielne. Jazdné trasy sú rozdelené do viacerých segmentov, ktoré sú prepojené odovzdávacími bodmi, aby sa pre príslušné prepravné trasy využili vhodné vozíky. Odovzdanie prepravných jednotiek v odovzdávacom bode je riadené riadiacim systémom vysokozdvižných vozíkov Jungheinrich, aby sa zabránilo čakaniu a preplneniu zásobníka.

Zredukovanie ciest bez nákladu

Cesty bez nákladu sa popri vytváraní kombinácie nakládky a vykládky (takzvanej dvojitej hry), ktorá už tak prispieva k zníženiu počtu ciest bez nákladu, ďalej redukujú pomocou „funkcie spolujazdy“. Riadiaci systém vysokozdvižných vozíkov Jungheinrich v zásade kontroluje, či sa na trase bez nákladu nachádzajú prepravné jednotky, ktoré sú po ceste.

Koordinácia vozíky

Predovšetkým v skladoch s úzkymi uličkami, v ktorých sa vozíky nesmú vzájomne predbiehať, je potrebné koordinovať pravidlá ako napr. exkluzívne právo vstupu do uličky. To znamená, že systém Jungheinrich WMS udeľuje vozíku pri vykonávaní prepravnej úlohy povolenie na exkluzívne použitie uličky v rámci skladu. V tom istom čase sa do tejto uličky nenavádza žiadny iný vozík.

Vyžiadať online