Logistické rozhranie

Middleware s know-how spoločnosti Jungheinrich

Dokonalé spojenie vozidla a systému správy skladu (Warehouse Management System)

Zväčšite obrázok pomocou kurzora myši

Vyžiadať online

Základné znaky

  • Modulárna konštrukcia
  • Bez potreby funkčných zmien v systéme správy skladu (Warehouse Management System)
  • Jednoduchá integrácia najrôznejších technológií do existujúcich softvérov
  • Početné možnosti napojenia na systém správy skladu (Warehouse Management System)

Rôzne technológie a riešenia na vysokozdvižných vozíkoch, napríklad RFID, skladová navigácia, si vyžadujú výmenu údajov pomocou systému správy skladu (Warehouse Management System, WMS). Tieto nástroje však nie vždy hovoria tou istou rečou. Aby ste im predsa len umožnili komunikáciu, musíte prispôsobiť systém WMS. Pomocou logistického rozhrania Jungheinrich je takéto prispôsobenie úplne alebo vo veľkej miere zbytočné. Ide o špeciálne vyvinutý middleware, ktorý je nainštalovaný na termináli s rádiovým prenosom údajov, preberá úlohu komunikačnej centrály a zabezpečuje preklad vymenených informácií. Integrácia do existujúceho a nového systémového okolia, bez funkčných zmien v systéme WMS, sa preto môže vykonať rýchlo a jednoducho.

Prehľad výhod

  • Zjednodušená komunikácia medzi systémom WMS a riadením vozidla
  • Široké spektrum možností použitia

Zobraziť podrobné výhody

Podrobné výhody

Zjednodušená komunikácia medzi systémom WMS a riadením vozidla

Logistické rozhranie je výkonný middleware, ktorý pôsobí medzi systémom WMS a riadením vozidla a výrazne tu zjednodušuje prebiehajúcu komunikáciu. Systém WMS odosiela príkazy na jazdu len na logistické rozhranie, ktoré sa postará o presnú komunikáciu s vozidlom. Zobrazenie a riadenie procesov je preto v systéme WMS možné bez nákladných zmien. Modulárna stavba logistického rozhrania zaručuje jednoduché rozšírenie o prídavné technológie. Do existujúcich softvérov sa preto môžu jednoducho integrovať najrôznejšie technológie (napríklad RFID, skladová navigácia).

Široké spektrum možností použitia

Štandardne sa logistické rozhranie využíva pri skladovej navigácii v úzkych a širokých uličkách, ako aj v oblasti technológie RFIS, pri lokalizácii a použití automatických skenerov. Logistické rozhranie sa môže ďalej použiť v rámci napojenia na Auto Pallet Mover (APM) a v súvislosti s virtuálnym diaľkovým ovládaním pre Under Pallet Carrier (UPC). Pre napojenie na systém WMS existuje viacero možností, napríklad File Transfer, TCP/IP, Telnet a mnohé ďalšie. Ale možný je aj opačný smer. Logistické rozhranie dokáže rýchlo a jednoducho posielať spätné správy na systém WMS.

Vyžiadať online