Logistické rozhranie

Middleware s know-how spoločnosti Jungheinrich

Perfektné spojenie medzi vozíkom a systémom správy skladu WMS

Zväčšite obrázok pomocou kurzora myši

Vyžiadať online

Základné znaky

  • Modulárna konštrukcia
  • Na Warehouse Management System nie sú potrebné žiadne zmeny funkcií
  • Jednoduchá integrácia najrozličnejších technológií do existujúcich softvérových prostredí
  • Početné možnosti napojenia na Warehouse Management System

Rozličné technológie a riešenia na vysokozdvižnom vozíku – napríklad RFID, skladová navigácia – si vyžadujú výmenu údajov s Warehouse Management System (WMS). Tieto však väčšinou nehovoria spoločným jazykom. Aby však bola napriek tomu možná komunikácia, musí sa WMS prispôsobiť. S Jungheinrich logistickým rozhraním nie sú tieto prispôsobenia potrebné alebo len vo veľmi malom rozsahu. Toto je špeciálne vyvinuté aplikačné programové vybavenie, ktoré je nainštalované na termináli dátového prenosu údajov a preberá úlohu komunikačnej centrály a stará sa o preklad vymieňaných informácií. Tak je možná rýchla a jednoduchá integrácia do existujúcich a nových systémových prostredí bez funkčných zmien systému WMS.

Prehľad výhod

  • Zjednodušená komunikácia medzi systémom WMS a riadením vozíka
  • Široké spektrum možností použitia

Zobraziť podrobné výhody

Podrobné výhody

Zjednodušená komunikácia medzi systémom WMS a riadením vozíka

Logistické rozhranie je výkonný middleware, čiže softvér ktorý pôsobí medzi systémom WMS a riadením vozíka a výrazne tu zjednodušuje prebiehajúcu komunikáciu. Systém WMS odosiela príkazy na jazdu len na logistické rozhranie, ktoré sa postará o presnú komunikáciu s vozíkom. Zobrazenie a riadenie procesov je preto v systéme WMS možné bez nákladných zmien. Modulárna stavba logistického rozhrania zaručuje jednoduché rozšírenie o prídavné technológie. Do existujúcich softvérov sa preto môžu jednoducho integrovať najrôznejšie technológie (napr. RFID, skladová navigácia, Automated Guided Vehicle).

Široké spektrum možností použitia

Štandardne sa logistické rozhranie využíva pri skladovej navigácii v úzkych a širokých uličkách, ako aj v oblasti technológie RFID, pri použití automatických skenerov a lokalizácii vozíkov. Rovnako sa môžu s vašim systémom WMS spojiť výťahové regály, obežné regály (paternostre), ako aj samostatne pojazdné zariadenia Under Pallet Carrier (UPC). V prípade Automated Guided Vehicle umožňuje logistické rozhranie popri napojení na systém WMS integráciu do skladovej periférie, rozšírenú procesnú logiku a grafické spravovanie zákaziek. Pre napojenie na systém WMS existuje viacero možností, napríklad File Transfer, TCP/IP, Telnet a mnohé ďalšie. Ale možný je aj opačný smer. Logistické rozhranie dokáže rýchlo a jednoducho posielať spätné správy na systém WMS.

Vyžiadať online