Automatický sklad s výškovými regálmi

Typ ETXa/EKXa

Flexibilita napriek automatizácii

Zväčšite obrázok pomocou kurzora myši

Vyžiadať online

Základné znaky

  • Flexibilné použitie
  • Vysoká disponibilita kompletného systému
  • Viac voľnosti pri plánovaní
  • Maximálna modulárnosť

Flexibilita napriek automatizácii! Pomocou automatických vysokozdvižných vozíkov pre výškové regály EKXa a ETXa značky Jungheinrich, ktoré sú jadrom týchto skladovacích systémov, sa o veľký krok priblížite k vášmu cieľu.
Prepnutím medzi manuálnym, poloautomatickým alebo automatickým režimom ste vybavený na každé použitie. Možná je preto aj postupná automatizácia skladovacích funkcií. Okolie EKXa a ETXa pozostáva zo štandardných zariadení, ako sú regál, prepravná technika prípravnej zóny, bezpečnostný systém, riadiaci systém, resp. správca prepravy a systém správy skladu (Warehouse Management System, WMS). Vysoká schopnosť modulovania tohto systému vám zabezpečí veľkú voľnosť pri plánovaní topológie vášho skladu, vysokú disponibilitu celkového systému a riešenie optimalizované na vaše požiadavky.

Prehľad výhod

  • Vlastnosti
  • Výhody pre vás
  • Použitie

Zobraziť podrobné výhody

Podrobné výhody

Vlastnosti

Základom pre tento automatický systém sú automatické vysokozdvižné vozíky s výškovými regálmi typu EKXa (Man-Up) a ETXa (Man-Down). Tieto zariadenia zostávajú v prevádzke prostredníctvom WLAN a indukčného vedenia vždy v kontakte s nadradeným riadiacim a bezpečnostným systémom. Ak sa používa systém kontroly skladu (Warehouse Control System, WCS) Jungheinrich ako riadiaci systém alebo správca prepravy, môže sa pri použití viacerých vysokozdvižných vozíkov s výškovými regálmi v jednom regálovom systéme dosiahnuť optimálne plánovanie so zákazkami. Topológiu skladu naďalej určuje regál a prepravná technika prípravnej zóny. Prepravná technika prípravnej zóny sa môže vyhotoviť ako bežná dopravná technika alebo sa zakladať na prepravnom systéme bez potreby vodiča, ako je Jungheinrich Auto Pallet Mover (APM).

Použitie

Automatické vysokozdvižné vozíky s výškovými regálmi ETXa a EKXa využívajú vlastnosti a výhody základných zariadení typu ETX a EKX. Automatizácia existujúcich zariadení s výškovými regálmi je preto v zásade rovnako možná ako nová výstavba skladu. Možná je aj dodatočná automatizácia vozidiel, ktoré sa už nachádzajú v prevádzke.
Prostredníctvom krivočiareho pohybu dokážu naše automatické vysokozdvižné vozíky s výškovými regálmi flexibilne ovládať viacero uličiek a dajú sa hospodárne použiť ešte aj vtedy, keď odpadá pomerne nízky výkon pri nakladaní/vykladaní na pomerne veľký objem skladu alebo keď existujú nerovnosti v topológii skladu.

Výhody pre vás

Automatizácia je možná na viacerých úrovniach a umožňuje tak „aklimatizačnú fázu“ a flexibilitu pri plánovaní rozpočtu a optimalizácii prevádzkových nákladov.
Máte väčšiu voľnosť a menej nákladov pri plánovaní topológie vášho skladu oproti bežnej technológie regálových obsluhovacích zariadení.
Práve pri obmedzenej výške budovy ponúkajú automatické sklady s vysokozdvižnými vozíkmi pre výškové regály vyššiu kapacitu skladu ako bežné riešenia s regálovými obsluhovacími zariadeniami. Ak sa používa viacero zariadení, môže každé zariadenie dosiahnuť na jednu uličku. Pri výpadku zariadenia môže jeho úlohu prevziať iné zariadenie, vďaka čomu pokračuje prevádzka skladu a stúpa celková disponibilita.
Možnosť odstupňovania: Ak sa zmenia vaše požiadavky na výkon, môžu sa podľa usporiadania skladu doplniť ďalšie automatické vysokozdvižné vozíky.

Vyžiadať online