Automatický sklad drobných súčiastok

Vhodné na skladovanie nádob, kartónov a políc

Zväčšite obrázok pomocou kurzora myši

Vyžiadať online

Základné znaky

  • Konštrukčná výška do 18 m
  • Vysoký výkon pri prekládke
  • Minimálny vodorovný dojazd
  • Nosnosť do 300 kg
  • Rôzne prostriedky na uchopenie bremena
  • Rýchlosť jazdy do 360 m/min. a rýchlosť zdvihu do 180 m/min.

Automatické sklady drobných súčiastok slúžia prevažne na skladovanie drobných dielov vo veľkom množstve výrobkov, v obmedzenom počte kusov na výrobok a pri vysokých nárokoch na výkon pri prekládke vášho skladu.

Prehľad výhod

  • Krátky čas k prístupu
  • Priamy prístup ku každému výrobku
  • Vysoký výkon pri prekládke a optimálne využitie priestoru

Zobraziť podrobné výhody

Podrobné výhody

Krátky čas k prístupu

Automatické sklady drobných súčiastok (ASDS) zaručujú nanajvýš úsporné skladovanie drobných dielov v nádobách, kartónoch alebo policiach a šetria cenný čas vo vašom sklade.

Vysoký výkon pri prekládke a optimálne využitie priestoru

Tovary sa v tomto systéme skladujú v regáloch na uhlových nosníkových pároch, resp. policiach, pričom plne využívajú priestorovú výšku.

Priamy prístup ku každému výrobku

V ASDS sa nakladá a vykladá pomocou automatizovaných regálových obsluhovacích zariadení. Znižuje sa tým čas potrebný na prístup ku každému výrobku a umožňuje vám vyšší výkon pri prekládke vo vašom sklade.

Vyžiadať online