Skladová navigácia pre úzku uličku

Pre EKX 410-515, EKS 210-312, ETX 513-515

Poloautomatická jazda na miesto v úzkej uličke

Zväčšite obrázok pomocou kurzora myši

Vyžiadať online

Základné znaky

 • Nárast efektívnosti až do 25 %
 • Odbremenenie vašich vodičov
 • Automatické spätné hlásenia bez skenovania
 • Prevencia nesprávneho nakladania/vykladania
 • Menej poškodení na regále
 • Možnosť využitia so systémom správy skladu alebo bez neho

Umožňuje to technológia RFID a logistické rozhranie Jungheinrich: Pomocou transpondéra v podlahe rozpozná vozík na jazdu v úzkej uličke vždy svoju aktuálnu polohu. Zákazky zo systému správy skladu (Warehouse Management System) sa odosielajú na terminál s dátovým prenosom údajov vozíka. Logistické rozhranie, ktoré je tam nainštalované, prekladá údaje a odosiela tieto informácie priamo na riadenie vozíka. Vozík tak rozpozná presne aktuálnu, ako aj nasledujúcu polohu. Vodič musí už len dať impulz na jazdu/zdvíhanie a vozík prejde automaticky na miesto palety v diagonálnej jazde.

Prehľad výhod

 • Zvýšenie produktivity a odbremenenie vášho vodiča
 • Napojenie na IT prostredníctvom logistického rozhrania
 • Funkcie vozidla
 • Samostatné riešenia

Zobraziť podrobné výhody

Podrobné výhody

Zvýšenie produktivity a odbremenenie vášho vodiča

Za najkratší čas, najrýchlejšou cestou a s potrebnou dávkou energie a ani o kúsok viac či menej – poloautomatická jazda presne na cieľ šetrí čas a peniaze. Produktivita sa zvýši až o 25 percent. Stúpne kvalita nakladania a vykladania. Zabráni sa chybám, vozidlo prichádza stopercentne na paletové miesto zadané priamo a poloautomaticky systémom. Vodič nemôže viac zablúdiť ani urobiť nesprávny výber, nemusí sa neustále sústrediť na orientáciu a tým sa značne odbremení. Okrem toho dochádza k menšiemu počtu poškodení na regáloch, keďže vidlice sú automaticky a presne polohované.

Funkcie vozidla

K rozsahu funkcií skladovej navigácie patrí napr. aktívna kontrola posunu v spojení s rozpoznaním bremena, ktorá zabraňuje časovo náročnému „nasadzovaniu“ bremena v regáli, resp. pri uchopení bremena z regála. Ďalším znakom výrobku je inteligentná kontrola cieľovej polohy, ktorá vodiča už pri udelení zákazky upozorní na špecifiká miesta uloženia. Vďaka tomu napríklad vozidlo rozpozná pri slepej uličke a štandardnom smere vjazdu v smere pohonu, že sa posledné miesta uloženia v tejto uličke dajú sprístupniť iba v smere bremena. Keďže je o tom vodič včas informovaný, dokáže zabrániť časovo náročným chybným jazdám.

Napojenie na IT prostredníctvom logistického rozhrania

Aby ste mohli prejsť presne k cieľovej polohe ďalšieho nakladania, vykladania alebo prípravy tovaru, musí prebehnúť sprostredkovanie údajov na vozík. Optimálne zvyšovanie efektívnosti je pritom zaistené iba vtedy, keď na to vodič nemusí vykonať manuálne zadanie. Z toho dôvodu ponúkame prostredníctvom logistického rozhrania možnosť, automaticky prevziať zákazky z ľubovoľných systémov správy skladu na pozadí bez časového omeškania a odoslať ich na riadenie vozidla. Táto jednoduchá integrácia v existujúcich systémových zariadeniach je významným podielom na úspechu zriaďovacej fázy.

Samostatné riešenia

Nevyužívate systém správy skladu a chceli by ste napriek tomu využiť výhody skladovej navigácie? Žiaden problém. Aj tu vám ponúkame vhodné riešenia pre vaše použitie bez napojenia na IT: Môžete buď nechať previesť skener čiarových kódov pre zákazku priamo na riadenie vozíka, alebo použiť individuálne pre vás vytvorenú vstupnú masku na termináli s rádiovým prenosom údajov ako rozhranie medzi vodičom a skladovou navigáciou.


Na riadenie vedených vozíkovna použitie v úzkych uličkách značky Jungheinrich sa používajú transpondéry. Majú veľkosť len 9 x 16 mm a sú nainštalované v určitých odstupoch v halovej podlahe. Vozidlá sú vybavené čítacím/zapisovacím zariadením RFID, ktoré komunikuje s transpondérmi, vyvoláva a používa nasledujúce informácie:

 • A) Identifikácia uličiek a skladovacích priestorov
 • B) Referencovanie merania trasy v rámci uličky.

Obe tieto informácie a meranie trasy vozidla umožňujú vždy presné určenie miesta v rámci skladovej uličky. Transpondéry sú naprogramované pomocou vysokozdvižného vozíka. V samotnom vozidle je uložená kompletná topológia zariadenia. Vďaka tomu sa môžu na ľubovoľnom mieste aktivovať spínacie a prídavné funkcie, ako napríklad redukcie rýchlosti pri prelínaní únikových východov alebo odpojení zdvihov v uličkách s obmedzenou svetlou výškou.

Vyžiadať online