Skladová navigácia pre širokú uličku

Vedenie trasy ako v osobnom vozidle

Zväčšite obrázok pomocou kurzora myši

Vyžiadať online

Základné znaky

  • Zníženie prevádzkových nákladov
  • Výpočet najkratšej trasy k cieľu
  • Automatické potvrdenia pre systém správy skladu (Warehouse Management System)
  • Výrazné zvýšenie procesnej bezpečnosti
  • Poloautomatické polohovanie výšky zdvihu

Skladová navigácia v širokej uličke vám v sklade poskytuje podobné funkcie, aké poznáte z navigačného systému osobných vozidiel. Dá sa použiť vo všetkých oblastiach prípravnej zóny a v širokej uličke. Lokalizácia funguje namiesto GPS napr. prostredníctvom optických lokalizačných systémov s 2D čiarovými kódmi na halovom strope alebo značkami na podlahe a pomocou čítacieho zariadenia čiarových kódov na streche každého pozemného dopravníka. Možné sú však aj iné lokalizačné systémy. Pomocou integrovaného poloautomatického polohovania výšky zdvihu odpadá časovo náročné presné polohovanie zdvíhacej plošiny. Výsledkom je pre vás dodatočná úspora času.

Prehľad výhod

  • Prehľad
  • Poloautomatické polohovanie výšky zdvihu
  • Popis

Zobraziť podrobné výhody

Podrobné výhody

Prehľad

V najkratšom čase. Najrýchlejším spôsobom. Skladová navigácia v širokej uličke vedie vodiča najkratšou cestou cez sklad na požadované cieľové skladovacie miesto. Nákladné jazdy v dôsledku hľadania správneho miesta sú už minulosťou. Popri produktivite stúpa aj kvalita nakladania a vykladania. Zabráni sa chybám a vodič sa značne odbremení. Pomocou poloautomatického polohovania výšky zdvihu vzniká ďalšia úspora času. Dodatočne je možná redukcia manuálneho skenovania pri nakladaní/vykladaní celých paliet pomocou automatických potvrdení v systéme správy skladu (Warehouse Management System).

Popis

Všetky nakladacie pomôcky, tovary, resp. skladovacie miesta sú vybavené transpondérmi. Zatiaľ čo vodič jazdí do palety alebo regálovej police, prečíta systém RFID na vysokozdvižnom vozíku automaticky údaje z nainštalovaných transpondérov. Prostredníctvom logistického rozhrania Jungheinrich sa príslušné informácie prevedú na systém správy skladu (Warehouse Management System). Antény RFID na čítanie transpondérov sa môžu umiestniť buď bočne na vysokozdvižnom vozíku alebo integrovať do zubov vidlice.

Poloautomatické polohovanie výšky zdvihu

Dodatočne k skladovej navigácii vypočítava logistické rozhranie zo skladovacieho miesta príslušnú výšku zdvihu. Len čo sa vodič nachádza pred regálom, „komunikuje“ logistické rozhranie s riadením vysokozdvižného vozíka. Zdvíhacia plošina sa vysunie pod riadením vodiča a zastaví sa samostatne, keď sa dosiahne správna výška. Časovo náročné presné polohovanie celkom odpadá z povinností vodiča, čo vedie k dodatočnej úspore času. Poloautomatické polohovanie výšky zdvihu funguje ostatne podľa potreby aj samostatne bez vedenia trasy.

Vyžiadať online