Údržba a servis

Údržba a servis

Spoločnosť Jungheinrich vám ponúka rozsiahly program After-Sales

Zväčšite obrázok pomocou kurzora myši

Vyžiadať online

Základné znaky

  • Dlhodobá pripravenosť na použitie a bezpečnosť investície vášho skladovacieho systému
  • Poradenská horúca linka alebo diaľková údržba/nasadenie na mieste
  • Viac ako 3 000 vlastných technikov zákazníckeho servisu v celej Európe

Požiadavky našich zákazníkov sú základom pre naše úspešné servisné koncepty s vlastnými technikmi zákazníckeho servisu a s partnerskými firmami. Spektrum služieb siaha od poradenskej Hot - Line, cez diaľkovú údržbu, až po nasadenie na mieste. Inšpekcie a údržby, rozpoznanie porúch, odstránenie porúch, opravy a dodávanie náhradných dielov sú základnou súčasťou nášho rozsiahleho popredajného programu After-Sales.

Prehľad výhod

  • Individuálne údržbové koncepty pre individuálne požiadavky

Zobraziť podrobné výhody

Podrobné výhody

Individuálne údržbové koncepty pre individuálne požiadavky

Služby sa môžu vždy dohodnúť jednotlivo alebo vo forme servisného balíka podľa individuálnych požiadaviek našich zákazníkov. Servisná organizácia Jungheinrich pracuje po celej Európe s celoplošnou sieťou vlastných servisných technikov. Viac ako 950 technikov v Nemecku alebo cca 3 000 v celej Európe zabezpečí dlhú životnosť vášho logistického systému.

Vyžiadať online