Systémová integrácia

Spoločnosť Jungheinrich zaručuje systémovú integráciu

Rozdiel spočíva v optimálnej súhre všetkých systémov.

Zväčšite obrázok pomocou kurzora myši

Vyžiadať online

Základné znaky

  • Ako hlavný stavebný podnik zodpovedný za kompletný systém

Spoločnosť Jungheinrich je dodávateľ komplexných riešení pre internú logistiku. Pre našich zákazníkov to znamená: Kontaktná osoba, ktorá koordinuje všetky zúčastnené profesie a vždy si zachováva prehľad. Cieľom tejto fázy je zabudovať schválené technické požiadavky celky   do komplexného logistického systému pripraveného na prevádzku.

Prehľad výhod

  • Zodpovedná systémová integrácia

Zobraziť podrobné výhody

Podrobné výhody

Zodpovedná systémová integrácia

Spoločnosť Jungheinrich sa ako hlavný stavebný podnik a systémový integrátor stará o to, aby boli nielen hardvérové časti ako sú regály, regálové obsluhovacie zariadenia a vozidlá v správnom čase na správnom mieste, ale aby spolu všetky systémy správne pracovali. Uvádzame do prevádzky softvérové programy a nástroje šité na mieru, ktoré vdýchnu život riešeniu pre váš sklad. Cieľom je odovzdať hotové výkonné zariadenie na kľúč.

Vyžiadať online