Realizácia

Efektívne presadenie vášho logistického riešenia

Spoločnosť Jungheinrich skutočne koná.

Zväčšite obrázok pomocou kurzora myši

Vyžiadať online

Základné znaky

  • Profesionálny projektový manažment
  • Koordinácia všetkých zúčastnených logistických nástrojov

Spoločnosť Jungheinrich ponúka služby generálneho dodávateľa. Pre vás to znamená: Kontaktná osoba, ktorá koordinuje všetky zúčastnené profesie a vždy si zachováva prehľad. Cieľom tejto fázy je zabudovať schválené technické požiadavky celky do komplexného logistického systému pripraveného na prevádzku.

Prehľad výhod

  • Presná realizácia
  • Najvyššia miera bezpečnosti

Zobraziť podrobné výhody

Podrobné výhody

Presná realizácia

Profesionálne metódy projektového manažmentu počas celého projektu zaistia systematický a efektívny priebeh. Osvedčená projektová organizácia spoločnosti Jungheinrich AG integruje všetky potrebné pracovné postupy v účelovej organizačnej forme. Efektívny komunikačný systém spočíva v organizácii: Vedúci projektu spoločnosti Jungheinrich spolupracuje priamo s vaším vedúcim projektu.

Najvyššia miera bezpečnosti

Pravidelné zasadania o projektovom riadení so všetkými zúčastnenými sa postarajú o transparentnosť a výmenu informácií. Krátke informačné trasy a pravidelná komunikácia o postupe projektu sú preto zaistené.

Vyžiadať online