Plánovanie

Spoločnosť Jungheinrich plánuje a projektuje.

Skúsenosťami k optimálnemu riešeniu.

Zväčšite obrázok pomocou kurzora myši

Vyžiadať online

Základné znaky

  • Skladovacia technika a know-how o automatizácii z jednej ruky

Spoločnosť Jungheinrich skúseným okom plánuje a projektuje všetky relevantné údaje na základe analýzy o pohybe vášho materiálu a informácií, ktorá bola vypracovaná v spolupráci s vami. Cieľom je odhaliť a vyčerpať nevyužitý potenciál, a využiť ho vo váš prospech. Prirodzene, vždy sa to vykonáva so zreteľom na budúci rozvoj vašej spoločnosti.

Prehľad výhod

  • Dlhoročné skúsenosti s plánovaním a projektovaním manuálnych a plnoautomatických skladovacích systémov.
  • Rozsiahle podklady plánovania

Zobraziť podrobné výhody

Podrobné výhody

Dlhoročné skúsenosti s plánovaním a projektovaním manuálnych a plnoautomatických skladovacích systémov.

Pohyb materiálu a informácií sa v spolupráci s vami podrobí fundovanej analýze v priebehu viacerých fáz plánovania a projektovania. Pomocou rôznych nástrojov (napr. diagramov pohybu materiálu, simulácií, usporiadaní CAD, systémových znázornení) sa zreteľne poukáže na skutočný a požadovaný stav a odhalí sa priestor pre optimalizáciu.

Rozsiahle podklady plánovania

Na konci plánovacej fázy vznikajú rôzne koncepty riešenia. Z týchto konceptov spoločne s vami vytriedime optimálne riešenie, pričom zohľadníme všetky hospodárske, priestorové a iné okrajové podmienky. Výsledkom je stanovená a schválená kniha technických požiadaviek: Podklad pre nasledujúcu fázu systémovej integrácie!

Vyžiadať online