Analýza

Analýza ako základ pre zvýšenie efektívnosti.

Odhalíme skrytý potenciál.

Zväčšite obrázok pomocou kurzora myši

Vyžiadať online

Základné znaky

  • Transparentné postupy a procesy
  • Fundovaný podklad pre rozhodovanie

Pohyb materiálu a informácií sa v spolupráci s vami podrobí fundovanej analýze. Pomocou rôznych nástrojov (napr. diagramov pohybu materiálu, diagramov a systémových znázornení) sa zreteľne poukáže na skutočný a požadovaný stav a odhalí sa priestor pre optimalizáciu.

Prehľad výhod

  • Logistické riešenia podľa individuálnych požiadaviek zákazníka

Zobraziť podrobné výhody

Podrobné výhody

Logistické riešenia podľa individuálnych požiadaviek zákazníka

Aká skladová technika sa najviac hodí do vašej spoločnosti? Pomôžeme vám nájsť odpoveď na túto otázku. Na základe poskytnutých skutočných údajov a predchádzajúcich rozhovorov o cieľoch, požiadavkách a želaniach pre vás vypracujeme optimálny logistický návrh. Výsledkom našej analýzy je vždy efektívny koncept pohybu materiálu s praktickým prevedením pre manuálne, poloautomatické alebo plnoautomatické systémy. Naše návrhy riešení vám samozrejme predstavíme osobne a jednoducho. Ak sa rozhodnete pre jedno z našich navrhovaných riešení, sú vám pri samotnej realizácii k dispozícii naše odborné oddelenia.

Vyžiadať online